Mre og Romsdal   Bud   Ministerialbok 566A05 1842 - 1851

Fdte 1842 Bud

Nr. Fdt (/mm/dd) Dpt (/mm/dd) Barn   Far Mor
1 1841 12 21 1842 01 09 Ane gte Peder Olsen Elverem Maren Throndsdatter ibid
Faddere Marcus Pedersen Mahle Peder Hendricsen ibid Stephen Johansen Farstad
Ane Ingebrigtsdatter Mahle Ane Pedersdatter Neerland Lava Johnsdatter Neerlandsrem
Nr. Fdt (/mm/dd) Dpt (/mm/dd) Barn   Far Mor
2 1842 01 16 1842 03 06 Peder gte Bendix Pedersen Wigen Klara Andersdatter ibid.
Faddere Peder Evertsen Hare Anders Olsen Wigen Oliver Andersen Ibid
Olava Olsdatter Ibid Gurie Andersdatter ibid Gjertrue Madsdatter  Nedre Gule
Nr. Fdt (/mm/dd) Dpt (/mm/dd) Barn   Far Mor
3 1842 03 09 1842 03 26 Peder gte Peder Olsen Westad Marith Paulsdatter ibid.
Faddere Anders Olsen Westavig Lars Olsen Westad Hans Andersen Stavig
Christie Hansdatter Stavig Martha Olsdatter Westadvig Karen Olina Olsdatter Westad
Nr. Fdt (/mm/dd) Dpt (/mm/dd) Barn   Far Mor
4 1842                  
Faddere      
     

 

Nr. Fdt (/mm/dd) Dpt (/mm/dd) Barn   Far Mor
                     
Faddere      
     

1. Ane (Pedersdatter Elverem)

1865-telling for Bod Vestad
Peder Olsen Husfar, gaardbr. selveier, enkemann, 53 r og hans barn:
Andreas Peders, hjelper faderen, ug. 26 r, Ole Peders, hjelper faderen, ug. 19 r og Ane Pedersd. styrer huset, ug. 21 r. Alle fdt i Bid Prgj.
2 hester, 12 stort kveg, 24 fr, 1 svin, 1/2 td. bygg, 6 td. havre og 3 td. poteter.

1801-telling for Boe Husta
Peder Matzen, 28 r, bonde og gardbeboer og bruger fiskerie og hans kone Karen Jacobsdtr., 28 r, begge i 1. ekteskap.
Deres barn: Jacob Pedersen, 3 r og Marcus Pedersen, 2 r.
Joen Jacobsen, 14 r
Elen Jacobsdtr. 30 r, ugift.

1801-telling for Boe Husta
Tron stensen, 35 r, bonde og gardbeboer bruger og fiskerie og hans kone Maren Tronsdtr. 43 r. Begge i 1. ekteskap.
Deres datter: Elen Tronsdatter 3 r.

1865-telling for Bod Huustad Hammeren
Peder Hendriks., husfader, husmand med jord, 48 r og hans kone Elen Tronsd. 68 r. Begge fdt i Bod Prgj.
1 hest, 2 stort kveg, 8 fr, 1 svin, 1/8 td. bygg, 1 td. havre og 1 td. poteter.

1801-telling for Boe   Neerland
Steffen Jonasen, 48 r, bonde og gaardbeboer og hans kone Karen Jonsdtr. 50 r, begge 1. ekteskap.
Joen Steffensen, 16 r, Elen Steffensdtr. 15 r og Margrete Steffensdtr. 12 r.

1865-telling for Bod Nerland 31a
Steffen Jons. husfar, gaardbruger og selveier, 46 r, fdt i Bod Prgj. og hans kone Beret Olsd., 44 r, fdt i Hallingdals Prgj. og deres snn Kristoffer Steffens, 8 r fdt i Bod Prgj.
Elen Steffensd. Fdredskone, enke, 83 r fdt i Bod Prgj.
2 stort kveg, 5 fr, 1 td. havre og 1 td. poteter.