Foto trolig fra sørsida av Steinshauen, Nedre-Gule i siste halvdel av 1920-åra.
Kan være søskena Martha Andrea f. 17.11.1923, Inger Johanne f.  11.03.1925, Sivert
(17.11. 1926 - 1967) og Nils (03.04.1922 - 02.05.1984) Gule.

Original foto til venstre.


Nord for Steinshauen, Nedre Gule?


?


Olaf Gule (Ombord i Fram?)


Laurits Vestad og Ole Rishaug