Utenfor skolehuset på Gule. Bak til venstre med hodet foran venstre vindusrute står Inger Johanne Hansdatter Gule f. 11.03.1925. 
Bildet er tatt siste halvdel av 1930-åra.

 

Nr.3 fra venstre bak  i mørke klær Siver Hansen Gule ((17.11. 1926 - 1967). Bildet tatt på Harøysundet og er av et arbeidslag.
Sivert måtte ut i arbeidslivet allerede som ti-åring.