Ellen Dortea Hustad


Hans Nilsen Gule

Min mormor Ellen Dortea var født på Hustad i 6. september 1901. Hennes foreldre var Sivert Pedersen Hustad og Enger Olava Jørgensdatter. Male. Etter kirkeboka for Hustad: ble hun døpt 6. oktober 1901 Hustad kirke. Faddere: Gbr. Johan Jørgensen Male og Ellen Steffensdatter, ungkarlene Erik Matias Eriksen Malefeten og Anders Andersen Hagen, pigerne Johanne Eriksdotter Malefeten og Sigrid Eistensdotter Snekvik.

Ellen ble gift med Hans Nilsen Gule (02.02.1891 - 11.09.1971) og bosette seg på Steinshauen, Nedre Gule.

Ellen og Hans fekk desse barna
a. Nils (03.04.1922 - 02.05.1984)
b. Marta Andrea f. 17.11.1923
c. Inger f. 11.03.1925
d. Sivert (17.11. 1926 - 1967)
e. Matias (14.10.1928 - 04.11.1928)
f.  Henning Emil f. 03.09.1929
g. Johan Trygve (04.12.1933 - 05.04.1953) 

Hun døde 28. august 1987.

Bud kirkebok 1921 Vigde:
4.   10/7 Hans Elias Nilsen Gule. Gårdbr.  Fisker. Bopel Gule f. 1891

Far: Gårdbr. Nils Eliasen Gule og

Elen Dortea Sivertsdatter Hustad, Tjener Hustru Hustad, f. 1901.
Far: Gårdbr. Sivert Pedersen Hustad.
Tillysingsdagen 20/6. Ubeslektede (Nr. 8 i lysningsboken).