Den Søndmørske Hagerupfamilien 

 

1.01   Nils Pettersen Hagerup  (ca. 1729 – bgr. 06.06.1789)

        Når Nils Hagerup tok navnet Hagerup, var det ikkje på grunn av avstamming fra denne ætta,  men hans mors stemor var Anne Hansdatter Hagerup (ca. 1654 - 1719), g.m. enkemann Hans Stokberg, og ho var datter av Hans Reckersen og Anne Sørensdatter. Slik eg forstår det, fekk han namnet Hagerup gjennom dåp. Jens Collin skriv at han kom frå Danmark med eit spørjetekn etter. Men Nils er sunnmøring god som nokon. 

        Han var født 1729 i Honningdal, død 1789, sønn av Petter Jetmundsen Honningdal (1690 - 1766) og Emte Hansdatter Stokberg (27.10.1685 - 17.04.1776) 

        Nils Hagerup hadde kjøpt øya Giske  i 1760 av Commerseråd Hans Holtermann for 5 000 rdl, og han bosatte seg der som handelsmann.   Commercie-Raad Hans Holtermann var gift med Ingeborg Cathrina Hagerup (30.08.1730 - 0.06.1796). Ho var datter av Eiler Hansen Hageruo og Anna Cathrine Barhow. Ingeborg vart introdusert i Borgund 14.10.1753 og 23.05.1756. barnet som var født før siste introduksjon, døpt 07/03 1756 fekk namnet Amund Ricardus, 

        Gift 05.07.1764 i huset på Abelseth med Charlotte Amalie Christophersdatter Abelseth  (1732 – 1804) fra Ørskoug paa Søndmøre. Gift etter kongebrev

                    Død 1804, 72 aar gl. Hun brekte i medgift 6 voger 3 mrkl. Fiskes leie i jordegods bestaaende af Godøen i Borgund og det øvrige i Volden Sogn. (P. Fylling).

                    Ved 1801-telling for Borgen, Gidske bor Charlotte Amalie Hagerup, nemnt som 69 år gammel enke etter 1. ekteskap, bur hos sønnen Christopher og har her
            sitt opphold. 

            Hun var datter af Kristoffer Abelseth og Charlotte A. Møller, gift 1715.

            Nils gravlagt 06.06.1789, ca. 60 år. Gidske  Ved hans død 1789 gikk Giske over til sønnen Christoffer Hagerup.

Barn:
2.01  Christopher Abelseth Hagerup
2.02  Emte Nilsdatter Hagerup

 

2.01 Christopher Abelseth Hagerup  (1765 - 1806)

Døypte i Borgund 1698-1800:    20.05.1765 Gidske Christopher Abelset. Far: Nils Hagerup

Døypte i Borgund 1698-1800: Gidske
1791              Barn: Carlotta Amalia. Far: Christopjer A. Hagerup.
05.01.1793     Barn: Niels Abelseth   Far: Sr. Christopher Hagerup
1794              Barn: Peter   Far: Christopher A. Hagerup
1795              Barn: Ferdinand Anthon Abelseth.   Far: Christopher Hagerup   
 
1796              Barn: Ole Abelseth    Far: Christopher Hagerup
1797              Barn: Jens Tausan Abelset   Far: Sr. Christopher Hagerup. Bustad: Hagerup
1799              Barn: Niels Johan  Merk. K: f: 4.8.1799   Far: Chrsitopher A. Hagerup
 04.01.1801    Barn: Marta Kirstine Hagerup  Hjdp: H   Far: Sr. Christopher A. Hagerup   Gidskegaard
25.07.1802     Hjdp.: H Barn: Maria Kirstine   Far: Hr. Christopher A. Hagerup
05.01.1804     Hjdp.: H Barn: Embte??   Far: Christopher Abelseth Hagerup

Handelsmand boende på Gidske, død 1806. Gift 1793 med Ane Kirstine Danholm,  døpt i Vatne kyrkje 15.05.1769 ogd ød 183?.Datter av Landhandler Ferdinand Anton Danholm (1738 – 1804) og Gunhild Marie Fimmer Røeg. Gift 1756  

Ved hans død 1789 gikk Giske over til sønnen Christoffer Hagerup. Han overtok handelen etter faren, i tillegg drev han også privilegert gjestgiveri. Christoffer Hagerup gjorde også mye for å forbedre gården. Men han kom i økonomiske vansker, og da boet etter hans død i 1804 ble oppgjort var det konkurs. Giske kom på auksjon i 1805, og kjøper var Anne Kristine Danholm, enken etter Hagerup. I 1812 overdro hun gården videre til sin svigersønn Peter Elias Rønneberg, gift med datteren Charlotte Marie Hagerup. 

1801-telling for Borgen, Gidske:
Christopher Abelseth_hagerup, 36 år, Øens ejer og handelsmand og hans kone Anne Kirstine Danholm, 32 år, begge i første ægteskab. Deres barn:
Peder Hagerup, 7 år, Ferdinand Anton Hagerup, 6 år, Ole Hagerup, 5 år, Niels Johan Hagerup, 2 år, Charlotte Marie Hagerup, 10 år og Marie Kirstine Hagerup, 1 år.
Mandens moder Charlotte Amalia Hagerup, 69 år, enke efter første ægteskab. Har her sit ophold  

Da Christoffer døde 27.12.1803 på Giske, ble øya delt mellom barna. Hovedgården fikk Charlotte Marie, som var gift med kjøpmann Rønneberg i Ålesund. 

Barn:
        3.01. Charlotte Marie
        3.02  Niels Abelseth
        3.03. Peder
        3.04. Ferdinand Anton Abelseth
        3.05. Ole Abelseth
        3.06  Jens Tausan Abelset
        3.07. Niels Johan
        3.08.
Marta Kirstine
        3.09 
Maria Kirstine
        3.10 
Embte??  (Står soleis i kyrkjeboka)

2.02  Emte Nilsdatter Hagerup (1767 - 1802)

Ho var født 1767 på Giske og døde i Tusvik 1802.
Gift 1789 med Henning Martin Abelseth i Dybvigen i Borgund. 
Vigde i Borgund 24.09.1789 Henning Martin med bustad Abelseth og Jmf. Embte Hagerup (Kjelde: Digitalarkivet - Sulasoga)

Han var handelsmann og gjestgjevar frå 1789 (Sunnmøre tingbok 6/1 1789) Solgte stedet i 1797 til fogd Ole Alsing. Født 1766 i Haram og døde 1798 i Dyvik i Borgund.

Døypte i Borgund 1698 - 1800
1789    Merk: K: Sr. H.M.A. hustru holdt løverdag sin kirkegang efter en dødfødt søn. Far: Sr. Henning Martin Abelsetj
1791    Barn: Henning Martin        Far: Sr. H. M. Abelset
1792    Merk: K: samme dag holdt H.M.A. kone kirkegang eft. dødf. barn.    Far: Henning M. Abelset

1801-telling Borgen - Fyllingen
Christopher Henningsen_obelseth, 50 år, eier og beboer gaarden - holder tinget og hans kone Emte Olsdtr. 50 år, begge i første ekteskap og deres datter Kirstine Abelseth, 22 år, ugift. Hos dem losjerer
Emte Nielsdatter_abelset, 34 år, enke af første ægteskab. Lever af vilkaar.
Henning Abelseth, hendes søn. 10 år.

Barn:
  
     3.11 Henning Martin (1790 - 1867) Snekker
        3.12 Charlotte Amalie (1792 - 24.05.1796) Døpt 27.06.1792

 

3.01. Charlotte Marie (1791 - 1814)

Døypte i Borgund 1698-1800: 1791: Barn: Carlotta Amalia. Far: Christopjer A. Hagerup.

Vigde i Borgund 1800-1816 12.11.1810
Brur Jomfru Charlotte Marie Hagerup og brudgom kjøbmand Peder Elias Rønneberg

Døypte i Borgund 1800-1816 
13.11.1810     Barn: Anne Margrethe Hjdp.: H  Far: Kiøbmand Peder Elias Rønneberg   Mor:   Charlotte Marie Hagerup
27.09.1812     Barn: Christopha Kirstine          Far: Peder Elias Rønneberg
24.06.1814     Barn: Karen Elisa                     Far: Peder Elias Rønneberg  Merknad: K: moderløs

         Barn: 
            4.01  Anne Margretha
            4.02 
Christopha Kristine
            4.03  Karen Elisa
            

3.02  Niels Abelseth Hagerup 

Døypte i Borgund 1698-1800: Gidske        05.01.1793     Barn: Niels Abelseth   Far: Sr. Christopher Hagerup
Han er ikkje med i 1801-teljinga, så han må vere død før.

3.03. Peder Christophersen Hagerup (1794 - 1874)
Prokurator. Boede paa Søndmøre.
Gift med Andrea Norløw Landmark. Datter av foged i Søndmøre Andreas Landmark (død 1840) og Jacobine Karoline Wind. - Datter af Landhandler Peder V. Wind.
            4.04. Anna Kristine Kristofa Hagerup
            4.05  Adelaide Karoline Hagerup

3.04. Ferdinand Anton Abelseth Hagerup

Døypte i Borgund 1698-1800: Gidske
1795              Barn: Ferdinand Anthon Abelseth.   Far: Christopher Hagerup  

Født på Gidske ved *Aalesund 1795, eiede et brug i Gidske og boede der som Jordbruger og Fisker(Prokurator Sanne 1886 5/7). Storthingsmand i 1839 og 1845. 1848 Lensmand i Vaagø hvor han boede paa Thornes - Omkom paa Søen 22/12 1856.

Gift med Bolette Johanne Meldal, fød 1793,  viet 4/10 1817 i Herø Kirke.  Hun er af Thomas Angels Slægt. Datter af Sognepræst til Herø, senere til Volden. Jørgen Peter Meldal fød 22/3 1751 død i Volden 1/7 1815 og ElseChristine født  Meldal, fød 1761, død i Volden 17/10 1816.

   
Barn:

            Kristoffer Abelseth (Anton?) Hagerup
            Jørgen Peter Meldai Hagerup
            Hans Stabo Hagerup
            Adolf Ehrhard Hagerup

3.05. Ole Abelseth(1796 - c. 1835)
Landhandler - boede paa Gidske - ugift

3.06  Jens Tausan Abelset
Døypte i Borgund 1698-1800: Gidske
1797              Barn: Jens Tausan Abelset   Far: Sr. Christopher Hagerup. Bustad: Hagerup

3.07. Niels Johan Hagerup (04.08.1800 - 01.05.1847)
Prokurator i Birid, senere Sorenskriver paa Thoten.
Gift med Maria Krogh(1798 - 07.07.1865). Datter af Sorenskriver i Bamble Knud Carl Krogh.
            a. Karine Karoline Mariane Hagerup
            b. Anton Kristoffer Hagerup
            c. Karl Oluf Hagerup

3.11 Henning Martin Abelseth  (1790 - 1867) 
Snekker
Døypte i Borgund 1698 - 1800:   1791    Barn: Henning Martin        Far: Sr. H. M. Abelset

1865-telling for Ørskoug, Gjærde Henning Abelset, huseier, snedkermester, ug., 75 år. Fødestad: Borgund Præstegjeld.

3.08 Charlotte Amalie Hagerup
 
 Døypte i Borgund 1698 - 1800: 27.06.1793   Charlotta Amalia    Far: Henning R. Abelseth (Skal det  vere Henning M. Abelseth?). Gravlagde i Borgund 1698 - 1800:  24.05.1796   Charlotta Amallie Henningsd. Abelset.

4.04. Anna Kristine Kristofa Hagerup
F. 1824.
Gift 1850 med Lensmand, senere Dampskibexpeditør Ole (Olav) Paulsen (Poulson) i Bergen f. 1822.
            a. Petrine Hagerup Paulson f. 1855 gift kasserer Ove Holm fød 1853
            b. Paul Ragnvald Paulson, f. 1858, Boghandler i Bergen
            c. Andreas Paulsen, f. 1861, Student
            d. Maria Petra Jacobea Paulsen, f. 1863

4.05  Adelaide Karoline Hagerup
Ugift. 1856 5/7 er hos Moderen som nu boer i Voldens Prgj., før paa Gaarden Teigene, som de ejede i Ulfstens Prgjeld,

      Kristoffer Abelseth (Anton?) Hagerup
      fød paa Gidske 18/10 1818 døbt i Herø Kirke - boer paa Faderens Gaard i Gidske som Fisker og Jordbruger (Prokurator 
      Sanne 1886 5/7). Siden 1884 Kaarmand?

      Gift i 1842 - viet i Brønø med Maren Marie Danielsen fra Gaarden Salhuus.
                a. Ferdinand Anton - omkom paa Søen i August 1857, 14 Aar gl.
                b. Jørgen Peter Meldal - omkom sammen med Broderen Ferdinand.
                c. Johan Christian f. 18/12 1853 - boer paa Faderens Gaard Gidske.
                d. Bolette Johanne
                e. Anna Marie
                f.  Marie
                g. Ferdinand

        Jørgen Peter Meldai Hagerup
        fød ?/10 1820 - døpt i Gidske Kirke. Omkom paa Søen 21/6 1839. Ugift.

        Hans Stabo Hagerup
        f. 22/8 1822 paa Gidske, døbt i Gidske Kirke 8/1 1823. Lensmand i Vaagø og Sund Tingl., beskikket 28/7 1853.
       Gift 21/7 1855 - viet i Agerø Kirke med Julie Tarjelle Drejer. Datter af Niels Jul Drejer f. 21/5 1776 og død 6/6 1862 som 
       Sogneprest til Agerø (efter Gravsten i
        Molde Kirke) og Hustru Christiane Christelsine Outzen f. 6/11 1808, gift 1815 14/7- viet i Huset i Havøysund - død 2/8
        1859 (hendes Gravsten opbevaret i Molde         Kirke) - kfr. Erlandsen I p. 183.
                a. Nils Jul Lauritz Dreyer Hagerup f. . 16/3 1856
                b. Ferdinand Anton Hagerup f. 18/11 1858
                c. Christian Marius Hagerup, f. 1/12 1860, døbt i Vaagø kirke. Konfirmeret i Molde
                d.Harald Ludvig Hagerup f. 14/5 1864, døbt i Vaagø kirke. Død s.a.
                e. Beate Lovise Henninge Hagerup, f. 1/10 1866, døbt i Vaagø kirke. Konfirmeret i Molde.

        Nils Jul Lauritz Dreyer Hagerup
        fød 16/3 1856, dbt, Agerø Kirke ?/5 s.a. gift 23/5 - 87 viet i Volden Kirke med Olga Svendsen, Datter af Sagfører Ole 
        Svendsen og Hustru Frederike fød Blikfeldt.

        Ferdinand Anton Hagerup 
        f. 18/11 1858 , døbt i Waagø kirke, gift 1/7 86 i Frenen Kirke med Dagny Vangen, Datter af .....bestyrer Vangen i
        Trondhjem.

        Adolf Ehrhard Hagerup
        fød 18/10 1824 paa Gidske, dbt. Gidske kirke. Gaardbruger i Frænen.
        Gift 1854 - viet i Akerø Kirke med Elen Olsdatter Thornæs, fød i Frænen Datter af Gaardbruger O- Ha...us?
            a. Jørgen Andreas Hagerup f. 23/4 1854. Bor i Bergen,
            b. Ferdinand Anton Hagerup f. 6/4 1856. Bor paa Thornæs som Gardbruger
            c. Emilie Hagerup død 1858
            d.Oluf Hagerup, f. 6/2 1861 . Mecanicus bor i Kristiania
            e. Johan Bernhard Hagerup, f. 19/8 1863, bor i Bergen, maler
            f. Antin Rikard Hagerup, f. 7/8 1866, bor i Trondhjem. Sergant?
            g. Henninge Hagerup, f. 19/12 1871
            h. Inga Hagerup, f. 9/9 1879.

        Karine Karoline Mariane Hagerup
        fød 27/8 1830 i Birid.
        Gift med Anders Johannes Lysgaard (Stoud?) Platou. Kjøbmd. p. Hamar (Firma Østby & Platou) f. 30/4 1826, død  
        1883? i Chria.
                a. Johan Michael Stoud Platou f. 6/6 1858
                b. Bergitte Platou f. 9/11  1862
                c. Anna Marie Platou f. 17/11 1864
                d. Thorv. Hagerup Platou f. 21/10 1868

        Anton Kristoffer Hagerup
        f. 4/3 1832 paa Lommen i Slidre, død i Skjærstad 25/1 1883, artium 1889 III, 1/3 1864 Cand. med, III konst. Distriktslege
        Nordmøre, 8/6 1864, Distriktslege i Maasø, 20/4 1872 til Skjerstad.
        Gift 1866 17/9 viet i Maasø kirke - Eva Kaisa Pettersen, f. i Alten 1844, siges i kirkebogen ved Copulationen 22 1/2 Aar.
        Datter af Verksarbeider Peder Petersen.
                a. Nils Anton Krogh Hagerup, fød 25/7, døbt Maasø Kirke 14 Sønd. efter Trinit 1867
                b. Peter Johan Hagerup, fød 4/4, døbt Maasø Kirke, 11 Sønd. efter Trinit. 1869
                c. Carl Thorvald Danholm Hagerup f 1/3 døbt Maasø Kirke 7/8 1871

       
Karl Oluf Hagerup
       
f. 27/12 1833 i Birid. Død 10/5 1873 /Landhandler ved Skien?)
        Gift med Marie Lovise Stub f.20/12 1839.
                a. Nils Johan Hagerup f. 14/7 1862
                b. Kjeld Stub Hagerup f. 12/11 1864
                c. Jens Krogh Stub Hagerup f. 14/2 1867
                d.Karoline Marie Hagerup f. 23/3 1873

          

Vigde i Borgund 1816-1920: 31.10.1838   Kjøbmand Ekm. Ole Strøm, Aalesund, 51 år og ek. Ulrikke Antonette Rønneberg f. Jalles, 42 år, Sæbø præstegaard i Jørringfj.. Brudgommens far: Jacob Ols. Strømsem. Brur far: Provst Adam Jalles.