Oluf Jonsen Abelset

var lensmann, bonde og handelsmann og budde på Abelset. Kvar han kom frå veit ein ikkje, heller ikkje kven han var gift med. Men om han og etterkomarane veit ein mykje.

   

Moldeslekten Cimber

Cimber er noe man kalte folk som kom fra Nord-Jylland, kimbrernes land, og de som kaltes det ikke nødvendigvis behøvde å være i slekt med hverandre. Dette synes som en vanskelig slekt å få plassert.

Mange av de slektsoppsettene som finnes virker i alle fall forvirrende på meg. Noen nevner f. eks. Johanna Nilsdatter Cimber som gift med Morten Lyng. Det kan en vel trygt avkrefte, det må være datter av Ingeborg Nilsdatter Cimber og Knud Bendixen, Johanna Knudsdatter som var 1. hustru til Morten Andersen Lyng. Navnene går ofte igjen. Det er f. eks.minst tre som er kalt Mette Cimber, av dem er to født Cimber og en inngiftet. 
Det skal visstnok ha vært registrert en Hans Nielsen Cimber som kjøpmann i Molde i første halvdel av 1600-tallet som oppgis å ha vært gift 2 ganger. På Røros nevnes en Hans Nielsen Cimber f. 1670, Danch Schollemester.

Her har jeg prøvd å finne fram til førstehanskjeldene og hva som står der. Fremdeles har jeg mer enn 2 tettskrevne sider med notater fra skifter, pantebøker og kirkebøker som jeg ikke har fått bearbeidet. Det er derfor en uferdig oppsett som står under.

   

Galle

Her blir stoff lagt inn etter kvart som det dukkar opp. Men det kan gå lenge mellom kvar gong det kjem noko nytt her.