Tilbake Gaupset
  40 Gaupset i Øre sogn Romsdals Amt  (O. Rygh: Norske Gaardnavne - Dokumentasjonsprosjektet)
Regesta  Norvegica 1303 aug 18 Nr. 108 Nidaros

Regest:
Proventkontrakt mellom hustru Gyrid [Andresdatter] i Åkvik og kannikene i Nidaros: Som betaling for provent skal kannikene ha 18 spanns leie, fritt og med full eiendomsrett, 9 av 16 spann i Torjul, 7 spann i Drifasætre i Boarfirdi, hele den ene gården, og 2 spann i Gaupset i Barknafirdi. Hvis det viser seg å være heftelser på noe av dette, skal kannikene ha av andre av hennes eiendommer. Hun skal selv skaffe dyne og benkeklær, som kommunet skal arve etter henne. Til gjengjeld skal kannikene skaffe henne sovestue eller loft og ett spann byggmel og 2 pund smør til hennes tjenestekone. Derimot skal hun selv betale begravelse og sjelegave.

Kontrakten ble inngått mellom sira Erlend [Styrkårsson] på vegne av kannikene og Gyrid og hennes ombudsmann Gudbrand Bonde i Glaerstofo, under forsete av herr Audun Vigleiksson og i nærvær av de kannikene som var hjemme: sira Styrkår, sira Erlend, sira Audun Sørkvesson, sira Arne Rams, sira Audun Torbergsson, sira Kåre, sira Arne Mestersson, sira Eiliv Arnesson og sira Peter franseis, videre av herr Bård Vigleiksson, herr Arne Båt, herr Tore Harv, Eindride, prest ved Hospitalet, Kolbjørn, prest i Nærøy, Jon, prest i Alstadhaug, Sigurd prest Digre, Isak prest, Hemming Unge, Tore på Borre, Olve (Aulfi) Lauk, Skjegge klerk og Gudmund Bleik.

Gyrid hadde nå igjen følgende eiendommer: 2 1/2 spann i Strupstad, 2 1/2 spann i Fløystad, 2 spann i Halsa, 1 1/2 spann i Hønsvik og 2 spann smør i Gaupset, til sammen 10 1/2 spann. Dessuten hadde hun for 11 mark gull i løsøre og handelsvarer. Dette ble regnet opp i nærvær av de ovennevnte vitnene.

Beseglet av kannikene med kapitelseglet, herr Audun og herr Bård Vigleikssønner, herr Arne Båt, herr Tore Harv og Gudbrand Bonde, Gyrids ombudsmann

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Regesta Norvegica 1309 febr 24   b. 3 s. 176f Nr. 553   Nidaros

Regest:
Testament fra Arne Eindridesson, kannik i Nidaros. Vil gravlegges i Domkirken i Nidaros. Gir 2 spannsleier i Gaupset, 3 spannsleier i Vold, en bolle, en seng, et 20 alen langt veggteppe (ferskepta) og pengegaver til erkebiskopen, domkirken, sine brødre, kannikene i Nidaros, Mariakirken, hospitalet på [Ile]vollene, Mariahospitalet, dominikanerne, Klernens-, Andreas-, Martins-, Gregorius-, Olavs-, Kors-, Mikaels-, og Allehelgens-kirkene, Huseby kirke i Øksnedalen og Ålvundeid kirke. Eksekutorer: Sira Audun, sira Eiliv, sira Peter og sira Ivar.
Beseglet av utstederen.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Diplomatarium Norvegicum 24 Februar 1309 b. II s. 80f   Nr. 94   Nidaros

Sammendrag: Kannik Arne Eindridssöns Testamente, hvorved han skjænker forskjelligt Jordegods og Penge til Domkirkens og vor Frue Kirkes Bygning, til Erkebiskopen, Kommunet, Hospitalerne og Kirkerne i Nidaros m. v.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet