Tilbake Vågen
Regesta Norvegica [o 1303] b. 3 s. 70 Nr. [149]

Gavebrev fra Gyrid Andresdatter til Mikaelskirken på 3 spann i Vågen ved Torjul.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet