Innhold

Startsiden artikler
Holsbø - dommen 1605
Weøy kirkes regnskaper
Hustad-godset
Veøy prestebols eiendommer
Rødven gård og ætta
Jens Collin
Om Nesje-diplomene
Lagmand Jacob Pedersen
Erik Toreson Nesje
Rasmus Paulson  [Aars]
Sølvtyven Erik Jonson Øye
Domsavsigelse 1707
Sakefallslister fra 1600 ->
Sølvtyveri pa Monsaas
Gård og ætt - Sekkenes
Gamle bondeætter i Romsdal
Drikkehornet fra Eikesdalen
To prester i Nesset 1600-talet
Store-Rasmus
Parykkskatten 1711 for Veøy