Artiklane her er først og fremst henta fra Romsdal sogelags sine årsskrift. Særlig  har Herlof Grüner  vore forfattar av mange interessante artiklar som kaster lys over genealogiske spørsmål i Romsdal.

Ein stor takk til Romsdal sogelag som har gjeve med løyve til å leggje ut desse interessante artiklane.

Holsbødommen

 

Weøy kirkes regnskaper

 

Parykkskatten 1711

Krigen raste i det herrens år 1711, og statskassen var sørgelig tom i tvillingriket Danmark-Norge. For å rette på dette og lære folket nøysomhet la Fredrik den 4. en luksusskatt på parykker, fontanger, (en båndsløyfe på kvinnenes hodepynt)), kjøretøyer og lystfartøyer.  

Her får vi vite at Chasten Kietlelhones "Haar afgick 1708.

Klokkeren Hans Anderson må undertiden bruke parykk "for sit Suage hoveds schuld"

Les mer....