Rechnes-Røisen


Rechnes-Røisen 1936

Første delen av dette bydelsnavnet har trolig sammenheng med gårdsnavnet Reknes. Denne gården strakte seg fra Molde-elva i øst og vestover  forbi bygrensen i øst, fra sjøen i sør til fjellet i nord. Ordet Røysen i stedsnavnet forteller oss at vi har med et mer avgrenset område å gjøre. Området som i skriftlige kilder på 1700 - tallet fikk navnet Rechnes-Røisen var området mellom krysset der Sandveien og Julsundveien møttes og østover til  krysset mellom Amtmann Kroghs gate og Storgata.  Røisen-navnets opprinnelse er mer uklart. Det kan referere til gravrøys, rydningsrøys, steinrøys eller kanskje til ei rydning eller slette.  Rolf Strand skriver i en artikkel i Romsdals sogelags årbok 2000 at det ikke  er funnet noen gravrøyser i dette området. Petersen nevner i en artikkel i Romsdalsmuseets årbok i 1941-44 i forbindelse med funn fra vikingtiden i Molde:

"Det er vel sannsynlig at der på Moldes grunn må ha vært faste minner fra oldtidens senere kulturperioder, særlig da vikingtiden, i form av gravrøyser eller lign., men når slike nu ganske mangler, så må de vel være forsvunnet etter hvert som byen vokste frem. Et minne fra den eldre vikingtid, 800-tallet, har vi i en såkalt skålformet spenne av bronse, som i sin tid, før 1876, ble funnet i en røys på Reknes. Den må ha ligget nær sjøen, for spennen ble funnet ved at man tok ballast av røysen; det var for fredningsloven av 1905. Spennen oppbevares nu i Universitetets Oldsaksamling."

I 1767 ble det foretatt en taksering av husene i Molde. Husene fikk da nummer fra 1 - 209 med laveste nummer i vest. Hus nr. 1 - 13 ble  tatt med under Rechnes-Røisen. Gjennom takstene får vi kjennskap til hvem som eide eller bodde i husene, taksten i riksdaler og når og hvor folk flyttet. Rechnes-Røisen måtte være et område hvor de fattige holdt til. Holder en utenfor Reknes Hospitals bygninger er gjennomsnittstaksten ca. 14 rd.

Hus nr.    1  Eier/beboer: Qvalsnes, Ole
Huse S.nr. Tax. Sum
1 lidet Vaane Huus    

10

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

1

Ole Qvalsnes 1 lidet Vaane Huus     10
1777 1 Ole Qvalsnes Et lidet vaane Huus     10
1787 1 Ole Qvalsnes Et lidet Vaane Huus af Tømmer, med skorsteen, Næver og torve Tag.   10 10
Kommentar  
Hus nr.     2  Eier/beboer: Knudsdt., Berete
Huse S.nr. Tax. Sum
1 lidet vaane Huus    

10

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

Berete Knudsdt.  1 lidet vaane Huus     10 
1777 Berethe Knudsdt.   Et lidet vaane Huus     10 
1784 2 Iver Knudsen        
1787 Iver Olsens enke   Et lidet Vaane Huus af Tømmer, med skorsteen, Næver og torve Tag.   10  10 
Kommentar 1784: Berethe Knudsdtr. død. Iver Knudsen indfl. 
Hus nr.     3  Eier/beboer:  Knudsdatter, Guri 
Huse S.nr. Tax. Sum
1 lidet vaane Huus.    

10

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

 3

enk. Guri Knudsdt.       10 
1770  Nr. 3 Guri Knudsdtrs. hus utgaar for 10 rd.     - 10 
Kommentar 1770: Huuset nr. 3. beboet av enken Guri Knudsdtr. som er død i yderste armod, staar helt faldeferdig og ubeboelig. 
Hus nr.     4  Eier/beboer:  Iversen, Jørgen
Huse S.nr. Tax. Sum
1 lidet vaane Huus    

10

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

 Jørgen Iversen   1 lidet vaane Huus     10 
1777 Jørgen Iversen   Et lidet vaane Huus     10 
1787  Jørgen Iversen   Et lidet Vaane Huus af Tømmer, med skorsteen, Næver og torve Tag.   10  10 
Kommentar  
Hus nr.     5  Eier/beboer: Olsdatter, Berethe
Huse S.nr. Tax. Sum
 1 lidet vaane Huus    

10

År

Nr.

Eyere/beboere Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

enk.Berete Olsdt.   1 lidet vaane Huus     10
1777 enken Berethe Olsdtr. Et lidet vaane Huus     10
1785         - 10
Kommentar 1785: beboet av enken Berethe Olsdtr. utgår.
Hus nr.     6  Eier/beboer: Schalle, Ingebrigt  
Huse S.nr. Tax. Sum
1 lidet vaane Huus    

10

År

Nr.

Eyere/beboere Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

6

Ingebrigt Schalle   1 lidet vaane Huus     10
1772 6 nr. 6 Ingebrigt Schalle flyttet, huset står øde.
1775 6 Utgår: av nr 6. et øde hus som er ned råtnet av elde. -10
1777 5 Niels Kringstad Et lidet vaane Huus   10 10
1787  4 Niels Kringstad Et lidet Vaane Huus af Tømmer, med skorsteen, Næver og torve Tag.   10 10
Kommentar  
Hus nr.     7  Eier/beboer: Lønset, Iver Nielsen 
Huse S.nr. Tax. Sum
1 lidet vaane Huus.     10

År

Nr.

Eyere/beboere Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

7

Iver Nielsen Lønset 1 lidet vaane Huus.      10
1777 6 Iver Nielsen Lønset Et lidet vaane Huus.   10 10 
1787  5 Iver Nielsen Lønset Et lidet Vaane Huus af Tømmer, med skorsteen, Næver og torve Tag.    10 10 
Kommentar  
Hus nr.     8  Eier/beboer:  Larsen, Casper
Huse S.nr. Tax. Sum
1 lidet vaane Huus.     10

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

8

Casper Larsen   1 lidet vaane Huus.     10
1773 8 Øde Casper Larsen flyttet til det før ødestående hus nr. 193 så nå står dette hus øde.      
1775 8 Niels Kringstad   Niels Kringstad indfl. i dette ødest. hus.      
1776 8 Knud Olsen Niels Kringstad udfl., Knud Olsen indfl.   10 10
1777  7 Knud Olsens Enke        
1784 7   Knud Olsens enke udfl., Jens Olsen Øye indfl.      
1787  6 Jens Olsen Øye Et lidet Vaane Huus af Tømmer, med skorsteen, Næver og torve Tag.

1

 10  
en Rebslager Bane, Bindingsværk og Hone Tag, samt en liden tilbygget spinder Boe med torve Tag 

2

10 20
1801 4 Jens Olsen Øye Folketelling      
Kommentar  
Hus nr.    9   Eier/beboer: Olsdatter, Gurii
Huse S.nr. Tax. Sum
1 lidet vaane Huus.     20

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

 9

Gurii Olsdt.   1 lidet vaane Huus.      20
1777  8 Gurii Olsdt.   Et lidet vaane Huus.   20 20
1787 7 Gurii Ols Datter et lidet vaane Huus af Tømmer, med Skorsteen og Torve Tag, En Etage   20 20
1801 5 Gurii Olsdt. Folketellingen for 1801      
Kommentar Folketellingen for 1801 står hun oppført som huusmoder, 79 år og enke i 1. ekteskap, nyder almisse.  Hun har 3 losjerende hos seg. Anne Samuelsdatter, 80 år, enke i 1. ekteskap, Lars Pedersen, 84 år, enkemann i 1. ekteskap, nyder almisse og Lars Larsen, 46 år, ugift, nyder almisse.  
Hus nr.     10  Eier/beboer:  Andersdatter, Guri
Huse S.nr. Tax. Sum
1 lidet vaane Huus.     10

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

10

enk. Guri Andersdt. 1 lidet vaane Huus.      20
1773 10 Bottolf Hansen
1777  9 Bottolf Hansen Et lidet vaane Huus   20 20 
1785 9 Jesten Siursen
1787  8 Erik Borterlien   et lidet vaane Huus af Tømmer, med Skorsteen og Torve Tag, En Etage, tilligemed et lidet Nøst af Bindingsværk.   20 20 
Kommentar 1773: Bottolf Hansen flyttet hit fra nr. 73.
1785: Bottolf Hansen død, Jesten Siursen indfl.
Hus nr.   11    Eier/beboer:  Knudsen , Rasmus
Huse S.nr. Tax. Sum
1 vaane Huus.    

10

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

11

Rasmus Knudsen 1 vaane Huus.      20
1777  10 Rasmus Knudsens Enke Et lidet vaane Huus   20 20
1786 10           -20
Kommentar 1786: Følgende hus nedrevet og taxationssummen utgår: nr. 10 beboet av Rasmus Knudsens enke.
Hus nr.     12  Eier/beboer:  Olsdatter, Anne
Huse S.nr. Tax. Sum
1 vaane Huus.     30

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

12

Anne Olsdtr. 1 vaane Huus.      30
1777  11 Anne Olsdtr. Et lidet vaane Huus   30  30
1787 Peder Jonsen   et lidet Tømmer Huus med Skorsteen og torve Tag, En Etage.   30 30
Kommentar  
Hus nr.     13  Eier/beboer:  Rechnes Hospital  
Huse S.nr. Tax. Sum
1 hovedbygning hvorudi Kirken staar, 1 Søeboed og 1 Side Huus,    

2000

År

Nr.

Eyere/beboere  Huusene S.nr. Tax. Sum
1767

 13

Rechnes Hospital   1 hovedbygning hvorudi Kirken staar N1 1700  
      1 Søeboed N2 100  
1 Side Huus N3 200 2000
1777  12 Rechnes Hospital   1 hovedbygning hvorudi Kirken staar 1 1700  
      1 Søeboed 2 100  
1 Side Huus 3 200 2000
1787  10 Rechnes Hospital   en Hovedbygning af Tømmer, bestaaende af 4re Stuer 2de Etager høy og Kirken i mitten af Bygningen, alt forsynet med steen Tag. 1 1700   
      en Søe Boed af Stavleje med torve Tag 2 100  
et side Huus bestaaende af kiøkken og Kammer, en Etage, forsynet med steen Tag 3 200 2000
1801 8 Rechnes Hospital   Folketelling 1801.      
Kommentar