Andre bygg

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

210

Molde Kirke med Indredning

2000

1777

197

Molde Kirke

   

2000

1787

182

Molde Kirke

Opbygget af tømmer med steen Tag

   

2000

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

211

Molde Byetings Huus

700

1777

198

Bye Tings Huusset

   

700

1787

183

Molde Bytingshuus

af tømmer med steen Tag, en Etage

   

700