Hougene II (92-100)

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

92

Margrethe Olsdtr.

1 vaane Huus

   

20

1771

92

Margrethe Olsdtr. gift med Jørgen Berg og bor i huset

       

1777

88

Jørgen Berg

1 vaane Huus

   

20

1780

88

Jørgen Berg død, huset kjøpt og beboes av Ole Fugelsets enke

       

1782

88

Ole Fugelsets enke udfl., Peder Schierstien indfl.

       

1787

81

Peder Schierslien

Et Vaane Huus af tømmer. En Etage med torve Tag

   

40

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

93

Anders Erichsen

1 vaane Huus

   

30

1777

89

Anders Erichsen

1 vaane Huus

   

20

1785

89

Nedrevet og taxationssummen utgår, beboet av Anders Erichsen

       

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

94

Erich Ingebrigtsen

1 vaane Huus

   

40

1777

90

Erich Ingebrigtsen

1 vaane Huus

   

40

1787

82

Erich Ingebrigtsen

Et Vaane Huus af tømmer. En Etage med torve Tag

   

40

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

   

Kield Jensen

1 lite stuehus med smie opbygget av Smeden Kield Jensen ved nr. 90

     

1787

83

Kield Jensen

Et Vaane Huus af tømmer. En Etage med torve Tag

N1

20

 
     

Et Smede Huus

N2

10

30

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

95

Ole Olsen, ringer

1 vaane Huus

   

20

1777

91

Ole Olsen, ringer

1 vaane Huus

   

10

1787

84

Ole ringers Enke

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med Torve Tag

   

10

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

96

enken Marit Sørensdtr.

1 vaane Huus

   

10

1770

96

enken Marit Sørensdtr. død, Peder Hammeren bor der nu.

       

1773

96

Peder Hammeren bortreist, huset øde.

       

1775

96

et øde hus nedrevet og bortflyttet

     

10

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

97

Elling Alvsen

1 vaane Huus

   

10

1777

92

Elling Alvsens enke

1 vaane Huus

   

10

1778

92

Elling Alvsens enke død, huset står øde.

       

1779

92

Jacob Dargatz indfl. i dette ødestående hus.

       

1780

92

Elling Alvsens enke død, huset kjøpt av Niels Jensen

       

1787

85

Niels Jensen

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag og Kielder under Huuset

   

20

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

98

Lars Larssen

1 vaane Huus

   

10

1771

98

tidligere beboet av Lars Larsen har i lang tid stått øde da beboerne er bortflyttet, og da huset er ganske forraadnet og tildels innfals kan det ei lenger ansettes til nogen verdi, må dets taxationsverdi 10 rdl. utgå av forretning

       

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

99

Ole Michelsen

1 vaane Huus med Smiddie

   

30

1770

99

Ole Michelsen flyttet til nr. 156, og Ole Giertøen bor her nu

       

1777

93

Ole Giertøen

1 vaane Huus med Smiddie

   

30

1779

93

Ole Giertøen flyttet til nr. 167, Niels Oplending indfl.

       

1780

93

sist av Niels Oplending beboet er også nedrevet og tomten øde, altså utgår.

     

30

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

100

Niels Amundsen

1 vaane Huus

N1

40

 
     

1 Løe og 1 FæeHuus

N2

10

50

1777

94

Niels Amundsen

1 vaane Huus

N1

40

 
     

1 Løe og 1 FæeHuus

N2

10

50

1787

86

Niels Amundsen

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

N1

40

 
     

En Løe og et FæeHuus under et torve Tag

N2

10

50