Ind paa Gaden 147 - 177

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

147

Lars Hanssen

1 vaane Huus

   

50

1777

140

Lars Hanssen

1 vaane Huus

   

50

1787

130

Lars Hansen

Et Vaane Huus av Tømmer en Etage med Kielder og torve Tag

   

50

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

148

Ole Lønset

1 vaane Huus

N1

60

 
     

1 Nøst

N2

10

70

1777

141

Ole Lønset

1 vaane Huus

N1

60

 
     

1 Nøst

N2

10

70

1787

131

Ole Lønset

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med Kielder og torve Tag

   

70

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

149

Daniel Steffensen

1 vaane Huus  

N1

500

 
     

1 Søe Brygge

N2

300

 
     

1 Side Bygning

N3

40

 
     

1 Dito

N4

60

900

1777

142

Daniel Steffensens Enke

1 vaane Huus  

N1

500

 
     

1 Søebrygge

N2

300

 
     

1 Sidebygning

N3

40

 
     

1 Dito

N4

60

900

1780

142

Peter Fasmer gift med Daniel Steffensens Enke

       

1787

132

Peter Fasmer

et Vaane Huus af tømmer 2 etager bestaaende af 2 Stuer, er Kiøkken og 2 Kamre, med Overværelser , Kielder under Huuset og steen Tag

N1

500

 
     

en Søe Brygge af Tømmer 2 Etager og sten Tag

N2

250

 
     

en side Bygning indrettet til Borgestue, Boed og loft, med steen Tag

N3

30

 
     

en Dito indrettet til Ildhuus med Do Tag

N4

30

 
     

et Stabur med Dito Tag

N5

30

 
     

Et Nøst med torve Tag

N6

30

 
     

Et Fæe Huus med steen Tag

N7

30

900

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

150

Jacob Friis

1 vaane Bygning 

N1

400

 
     

1 Side Bygning

N2

60

 
     

1 Søe Boed med Lovt

N3

100

 
     

1 Dito

N4

50

 
     

1 Stav Huus

N5

40

650

1775

150

Jacob Friis død, huset kjøpt og beboes av Johan Friis

       

1777

143

Johan Friis

1 Vaanebygning 

N1

400

 
     

1 Sidebygn

N2

60

 
     

1 Søeboed med Loft

N3

100

 
     

1 Dito

N4

50

 
     

1 Stavhuus

N5

40

650

1787

133

Johan Friis

En Vaane Bygning af Tømmer 2 Etager med 2 Kieldere og steen Tag

N1

360

 
     

Et Ildhuus med Trve Tag

N2

50

 
     

En Søe Boed af tømmer 2 Etager med Svaler omkring og steen Tag

N3

200

 
     

Et Baadnøst af Stvleje med Torve Tag

N4

50

 
     

Et lidet Fiøs og Løe, med torve Tag

N5

40

700

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

151

Jens Pedersen Ruberg

1 vaane Huus

N1

80

 
     

1 Nøst 

N2

10

 
     

1 Smiddie

N3

20

110

1777

144

Jens Pedersen Ruberg

1 vaane Huus

N1

80

 
     

1 Nøst 

N2

10

 
     

1 Smiddie

N3

20

110

1787

134

Iver Knudsen Moldenesset

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med Kielder og steen Tag

N1

80

 
     

Et Nøst med Torve Tag

N2

20

 
     

En Smiddie

N3

10

110

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

152

Niels Larssen

1 vaane Huus

   

40

1777

145

Niels Larssen

1 vaane Huus

   

40

1787

135

Niels Larsen

Et vaane Huus af tømmer en Etage med Kielder og torve Tag

   

50

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

153

Siur Sekkenes

1 vaane Huus

N1

80

 
     

1 Søeboed  

N2

70

150

1770

153

Siur Seckenes flyttet til huset nr. 14, dette hus beboes av Sergeant Mads Sechenes

       

1773

153

Mads Sechenes flytt til nr. 158, Madm. Thommes. indfl.

       

1777

146

Johan Peter Evenhof

1 vaane Huus

N1

80

 
     

1 Søeboed  

N2

70

150

1787

136

Johan Peter Evenhof

Et Vaane Huus af tømmer med tilbygget Borgerhuus 2 Etager, Kielder under Huuset og steen TAg vaane Huus

N1

80

 
     

en Søe Boed  af Tømmer en Etage med torve TAg

N2

70

150

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

154

Avg. Johan Schankes enke

1 vaane Huus

N1

80

 
     

1 Søeboed

N2

20

100

1775

154

Johan Schankes enke død, Ole Einersen indfl.

       

1777

147

Ole Einersen

1 vaane Huus

N1

80

 
     

1 Søeboed

N2

20

100

1787

137

Ole Einersen

et Vaane Huus af Tømmer med Kielder og torve Tag

N1

80

 
     

en Søe Boed med Dito TAg

N2

20

100

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

155

Johan Hejde

1 vaane Huus

N1

350

 
     

1 gl. vaane Huus

N2

60

 
     

1 Baade-Nøst

N3

60

 
     

1 Søe Boed

N4

150

620

1771

155

Johan Heide bor på Sundmør, huset står øde.

       

1773

155

av samtlige bygningers taxationssum 620 rd. utgår et gammelt vaanehus under N2 for 60 rd. som nesten helt er nedfaldt av elde. Taxationssummen for nr. 155 blir nu 560 rd., da de 60 rd. bortfaller.

       

1773

155

Ole Løche flyttet ind fra nr. 62.

       

1774

155

er vaanehuset, under N1, nedrevet og bortflyttet og taxationssummen utgår 350 rd. av dette nr. er nu kun tilbake N3 og N4 for 210 rd.

       

1776

155

På generel nr. 155 er av Søren Fietzentz opbygget et vånehus på samme tomt som det i 1773 forfaldne hus ble nedrevet og utgikk av forretningen og under bygningen N2 av nummeret 155. Det nye vånehuset er taxeret for 40 rd. Altså blir for ettertiden nr. 155 bestående av N2, N3 og N4 tilsammen 250 rd.

       

1776

155

Søren Fietzentz har igjenopbygget, og indflyttet.

       

1777

148

Søren Fietzentz

et Vaane Huus

N1

100

 
     

et Baade Nøst

N2

60

 
     

en Søeboed

N3

140

 

1787

138

Ober Wrager Søren Fietzentz

et Vaane Huus af Tømmer og Planker en Etage, med Kielder, Ildhuus, Kiøkken og 2 Kamre, med torve Tag

N1

160

 
     

en Søe Boed af Tømmer, 2 Etager, og steen Tag

N2

160

 
     

et Baad-nøst af Bindings Værk med steen Tag

N3

60

 
     

en Mad Boed af Tømmer, 2 Etager og et Mørk Loft

N4

140

520

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

156

Peder Andersen

1 vaane Huus

   

80

1770

156

Peder Andersen bortreist, i huset bor kjøperen Ole Michelsen som før bodde i nr. 99

       

1777

149

Ole Michelsen

1 vaane Huus

   

80

1787

 

Ole Michelsen

et Vaane Huusaf tømmer med Kielder under og steen Tag, en Etage

N1

80

 
     

et Ildhuus med torve Tag

N2

10

 
     

en Fiøs med Dito Tag

N3

10

 
     

en Smiddie med Dito Tag

N4

20

120

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

157

Peder Ramstad

1 vaane Huus

   

60

1777

150

Peder Ramstad

1 vaane Huus

   

50

1785

150

Peder Ramstad død, huset kjøpt og beb. av Anders Larss. Berg

       

1787

140

Anders Breddin

et Vaane Huus af tømmer en Etage med Kielder og steen Tag

   

50

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

158

Lorens Lobes

1 vaane Huus 

N1

100

 
     

1 Ild Huus

N2

20

120

1770

158 

Loretz Lobes død, enken gift med Lars Teijen og de bor i huset

       

1771

158

Lars Teijen død, huset har i år stått øde.

       

1773

158

Mads Sechenes flyttet ind fra nr. 153

       

1777

151

Mads Sæchenes

et vaane Huus 

N1

100

 
     

et Ild Huus

N2

20

120

1784

151

Mads Sechenes fl. til nr. 103, huset kjøpt og beb. av Capitaine von Sighol

       

1787

141

Hr. Major Sigholt

et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

   

200

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

159

Cornelius Lindal

1 vaane Huus

N1

80

 
     

1 Nøst 

N2

20

100

1777

152

Cornelius Lindal

et vaane Huus

N1

80

 
     

et Nøst 

N2

20

100

1787

142

Cornelius Lindal

et Vaane Huus af Tømmer en Etage med steen Tag

N1

80

 
     

en Søe boed med torve Tag 

N2

20

100

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

160

Anders Huus

1 vaane Huus

N1

60

 
     

1 Smiddie

N2

10

70

1770

160

Anders Huus reist, i huset bor Jon Oplending

       

1777

153

Jon Oplending bortreist, siden Iver Kringstad

et vaane Huus

N1

60

 
     

en Smiddie

N2

10

70

1780

153

Jon Oplending bortreist, huset kjøpt av Iver Kringstad

       

1781

153

Jon Oplending bortreist, huset kjøpt av Iver Kringstad

       

1787

143

Iver Kringstad

et Vaane Huus af tømmer en Etage med Kielder og torve Tag

   

70

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

161

enken Berete Rasmusdtr.

1 vaane Huus

   

30

1777

154

Enken Berete Rasmusdtr. død, senere Poul Hansson

1 vaane Huus

   

30

1781

154

Enken Berete Rasmusdtr. død, Poul Hansson indfl.

       

1787

144

Poul Hanssen

et Vaane Huus af tømmer en Etage med Kielder og torve Tag

   

30

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

162

Peders Justsen (Snekker?)

1 vaane Huus

   

50

1777

155

Peders Justsen

1 vaane Huus

   

40

1782

155

Peders Justsen død, Amund Amundsen indfl.

       

1787

145

Amund Amundsen

et Vaane Huus af tømmer en Etage med Kielder og torve Tag

   

30

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

163

Iver Jonsen Farqvam

1 vaane Huus

N1

30

 
     

1 Nøst

N2

20

50

1774

163

Iver Jonsen Farqvam død, hus kjøpt av Jørgem Matsen Hoem

       

1777

156

Jørgen Hoem

1 vaane Huus

N1

30

 
     

1 Nøst

N2

20

50

1787

146

Jørgen Hoem

et Vaane Huus af tømmer en Etage med Kielder og torve Tag

N1

30

 
     

et Nøst med Dito Tag

N2

20

50

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

164

Alv Ellingsen

1 vaane Huus

   

40

1774

164

Alv Ellingsen død, enken gift med Haagen Ørbech og bor her

       

1777

157

Haagen Ørbech

1 vaane Huus

   

40

1780

157

Haagen Ørbech utfl., huset kjøpt av Ole Murmæster

       

1787

147

Ole Murmæsters Enke

et Vaane Huus en Etage med Kielder og torve Tag

   

40

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

165

Lisbeth Tronsdtr.

1 vaane Huus

   

50

1772

165

Enken Lisbeth Tronsdtr. gift med Børre Bretzer i nr. 110, dette hus for tiden øde.

       

1773

165

Mads Olsen flytet ind i dette ødestående hus.

       

1777

158

Ole Tomessen

1 vaane Huus

   

50

1787

148

Ole Thomesens Enke

et Vaane Huus en Etage med Kielder og torve Tag

   

30

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

166

Christopher Sylte

1 vaane Huus

   

30

1777

159

Christopher Sylte

1 vaane Huus

   

30

1787

149

Christopher Sylte

en Vaane Bygning af Tømmer, en Etage med Kielder og torve Tag

   

30

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

167

Henrich Grønnes

1 vaane Huus

   

40

1777

160

Henrich Grønnes

1 vaane Huus

   

40

1785

160

Henrich Grønnes død. Niels Arentz Wensells enke indfl.

       

1787

150

Søren Jensen

et Vaane Huus af tømmer med torve Tag

   

50

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

168

John Ord, avgl. provst Wingaards gaard

1 vaane Huus

N1

100

1 Side Bygning

N2

150

1 gammel forfalden søe brygge

N3

40

290

1771

168

beboes fortiden av Samuel Harboe

1774

168

Samuel Harboe flyttet til 104 da huset er kjøpt av Christian Resch

1777

161

Christian Resch

1 vaane Huus

N1

100

1 Sidebygning

N2

150

1 Søeboed

N3

40

290

1783

161

Christian Resch fl. huset kjøpt og beb. av Søren Mørch

1787

151

Søren Mørch

et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

160

en Dito side Bygning 2 Etager med Kielder og steen Tag

N2

150

en Søe Boed en Etage med steen Tag

N3

40

et Ildhuus en Etage med Dito Tag

N4

50

400

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

169

John Ord, avgl. Jørgen Femmers forhen iboende

1 vaane Huus

50

1777

162

Henrich Mathis Evenhof

1 vaane Huus

50

1787

152

Henrich Mathis Evenhof

et Vaane Huus af tømmer, en Etage, med Kielder og steen Tag

39

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

170

Hans Ulric Rosenlund

1 vaane Huus

50

1770

170

Hans Ulrich Rosenlund flyttet til Trondhiem, i huset bor Anders Sechenes

1771

170

Anders Sechenes flyttet, huset for det meste øde, just nu leiet av Christian Eide

1772

170

Christian Eide flyttet, huset øde.

1775

170

Madm. Fyhn indfl. fra nr. 20

1777

170

Ikke medtatt

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

171

Anders Nielsen

1 vaane Huus

N1

50

1 Brygge med Søeboed

N2

20

70

1777

163

Anders Nielsen

1 vaane Huus

N1

50

1 Søeboed

N2

20

70

1787

153

Jomfrue Nagel

et Vaane Huus af tømmer, 2 Etager med torve Tag

N1

50

en liden tømret Søe Boed, en Etage, med Dito Tag

N2

20

70

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

172

Madme Drude Schultz

1 vaane Bygning

600

1775

172

Drude Schultz død, jomfru Nagel indfl.

1777

164

Jomfru Nagel

1 vaane Bygning

600

1787

Dette huset ser ut til å blitt en del av nr. 154 - N1 eier/beboer Peter Møller

 

Østre Schultz - hagen

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

173

Peter Møller

1 vaane Bygning 

N1

700

 
     

1 stor Søebrygge

N2

300

 
     

1 Dito

N3

300

 
     

1 nyt Ildhuus og Stabur

N4

200

 
     

1 Fæehuus med Høelade

N5

100

1600

1777

165

Peter Møller

1 vaane Bygning 

N1

700

 
     

1 stor Søebrygge

N2

300

 
     

1 Dito

N3

300

 
     

1 nyt Ildhuus og Stabur

N4

200

 
     

1 Fæehuus med Høelade

N5

100

1600

1787

154

Peter Møller

en Vaane Bygning af tømmer 2 Etager med 4re Jern Kakkelovner, Kielder under Huuset og steen Tag

N1

400

 
     

en Dito 2 Etager, med Kiøkken, spise Kammer, Dagligstue, stoer Stue, Comptoir, Sænge Kammer og en stoer Kramboed alt under en Bygning, og overalt betrukken, undtagen Kiøkkenet, samt derudi 6 Jern Kakkelovner, Vaaningen er med Kielder under og med steen Tag forsynet

N2

800

 
     

en stoer Søebrygge eller Pakhuus 2 Etager og steen Tag

N3

250

 
     

en Dito med Dito Tag

N4

250

 
     

et Ildhuus med Loft og Dito Tag

N5

150

 
     

en nye Borgestue og Vogn Remis, samt Veed Sval, med steen Tag

N6

150

 
     

et nyt Stabur af tømmer 2 Etager med steen Tag

N7

200

 
     

et stort nyt Fæe Huus med Høelade, 2 Etager, og steen Tag

N8

100

2300

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

174

Marit Røevigen

1 vaane Huus

   

20

1773

174

Står øde da Marit Røevigen er flyttet ind i nr. 186

       

1774

174

et øde hus nedrevet

       

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

175

Knud Hollingen

1 vaane Huus 

N1

40

 
     

1 Nøst  

N2

10

50

1773

175

Knud Hollingen bortfl. Peder Hollingen indfl.

       

1777

166

Peder Hollingen

1 vaane Huus 

N1

40

 
     

1 Nøst  

N2

10

50

1787

155

Peder Hollingen

et Vaane Huus af tømmer, med Kielder og torve Tag 

   

20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

176

Lars Pedersen

1 vaane Huus

   

30

1775

176

Lars Pedersen flyttet, Ole Gaaseness indfl.

       

1777

167

Ole Gossenes

1 vaane Huus

   

30

1779

167

Ole Gossenes bortfl., Ole Giertøen indfl. fra 93

       

1787

156

Olaus Johansen

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med torve Tag 

   

30

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

177

Rasmus Werdal

1 vaane Huus

   

90

1770

177

Rasmus Werdals hus utgaar