Kirkebakken 63-70

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

63

Knud Timandsen

1 vaane Huus

   

80

1770

63

Knud Timandsen død, enken gift med Christen Jensbye og bor der

       

1777

60

Christen Jensbye

1 vaane Huus

   

80

1787

55

Christen Jensbye

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med Kielder og torve Tag

   

90

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

64

Svend Olsen

1 vaane Huus

   

50

1772

64

Svend Olsen død, enken gift med Lars Olsen og bor her.

       

1777

61

Lars Olsen

1 vaane Huus

   

50

1780

61

Lars Olsen utfl. huset kjøpt av Niels Blix

       

1787

56

Niels Blix

Et Vaane Huus af tømmer; den halve Del af huset med steen Tag og den anden halve Del med Torve Tag

   

50

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

65

Peder Knudsen

1 vaane Huus

   

30

1773

65

Peder Knudsen død, beboes nu av Christian Eide

       

1777

62

Christian Eide

1 vaane Huus

   

40

1787

57

Christian Ejde

et Vaane Huus af tømmer en Etage, med Kielder og torve Tag

N1

40

     

En Fiøs med Dito Tag

N2

10

50

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

66

Ingebrigt Erichsen Snidker

1 vaane Huus

N1

60

 
     

1 veede Huus

N2

10

70

1777

63

Ingebrigt Erichsen Snidker

1 vaane Huus

N1

50

 
     

1 veede Huus

N2

10

60

1787

58

Ingebrigt Erichsen

et Vaane Huus af tømmer en Etage, med Kielder og torve Tag

   

50

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

67

Johan Aslachsen

1 vaane Huus

N1

20

 
     

1 Nøst

N2

10

30

1774

67

Utgår et Nøst (N2) da det er ganske nedråtnet av elde

1 Nøst

N2

 

10

1777

64

Johan Aslachsen

1 vaane Huus

   

20

1787

59

Johan Aslaksen

et Vaane Huus af tømmer en Etage, med Kielder og torve Tag

   

20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

68

Andreas Madsen

1 vaane Huus

   

20

1777

65

Andreas Madsen

1 vaane Huus

   

10

1783

65

Andreas Madsen død, huset står øde

       

1784

65

Christen Oplending indfl. i dette øde hus.

       

1785

65

Huset nedrevet. Tidl. beboet av Andreas Madsen, sist av Christen Opl. 

       

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

69

enken Anne Erichsdtr.

1 vaane Huus

   

40

1775

69

Enken Anne Erichsdtr. død, Erich Knudsen bor i huset nu

       

1777

66

Erich Knudsen

1 vaane Huus

   

30

1785

66

Erich Knudsen død, Just Berg indfl.

       

1787

60

Just Berg

et Vaane Huus af tømmer en Etage, med Kielder og torve Tag

   

40

 

 

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

70

Ole Ellingsen Skomager

1 vaane Huus

   

40

1775

70

Ole Ellingsen Skomager død, Else Tejen indfl.

       

1776

70

Else Tejen udfl., Peder Talberg indfl.fra 195 som er nedrevet

       

1777

67

Peder Talberg

1 vaane Huus

   

40

1787

61

Peder Talberg

et Vaane Huus af tømmer en Etage, med Kielder og torve Tag

   

40