Kirkebakken 79-87

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

79

Henrich Lyche

1 vaane Huus

N1

220

 
     

1 Side Huus 

N2

30

250

1777

76

Controleur Henrich Lyche

1 vaane Huus

N1

220

 
     

1 Side Huus 

N2

30

250

1787

69

Controlleur Henrich Løche

et Vaane Huus af tømmer en Etage, med Kielder og steen Tag

N1

220

 
     

et side Huus  af tømmer bestaaende af Brende-Huus, Ildhuus og Fiøs med torve Tag

N2

30

250

 

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

80

Erich Justsen

1 vaane Huus

   

40

1777

77

Erich Justsen

1 vaane Huus

   

40

1778

77

Erich Justsen flyttet til nr. 24, dette står øde

       

1779

77

Anders Male indfl. i dette ødestående hus

       

1787

70

Anders Malo

et Vaanehuus af tømmer en Etage, med Kielder og torve Tag

   

40

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

81

Lars Larssen Lindal, glassmaker

1 vaane Huus

   

60

1777

78

Lars Larssen Lindal

1 vaane Huus

   

60

1787

71

Lars Larssen Lindal

et Vaanehuus af tømmer en Etage, med Kielder og torve Tag

   

50

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

82

Poul Olssen

1 vaane Huus

   

40

1774

82

Poul Olssen flyttet, huset øde

       

1775

82

Et øde hus, nedrevet og bortflyttet

     

40

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

83

Thore Hille

1 vaane Huus

   

30

1773

83

Thore Hilde udflyttet, huset kjøp av Mads Bing

       

1777

79

Matz Bing

1 vaane Huus

   

30

1787

72

Mads Bing

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

30

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

84

Anders Tørressen

1 vaane Huus

   

30

1776

84

Anders Tørressen død, Ellev Ellevsen Berg indfl.

       

1777

80

Knud Biørset

1 vaane Huus

   

30

1787

73

Knud Biøtset

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

30

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

85

Jens Helgestøen

1 vaane Huus

   

20

1777

81

Erich Lønset

1 vaane Huus

   

20

1787

74

Garver Wiberg

Et gammeltVaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

10

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

86

Peder Hansen

1 vaane Huus

   

40

1777

82

Peder Hansen

1 vaane Huus

   

30

1787

75

Christian Ejde

Et Vaane Huus en Etage med Kielder og torve Tag

   

30

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

87

Jon Tronsen

1 vaane Huus

   

20

1777

83

Jon Tronsen

1 vaane Huus

   

20

1787

76

Jon Tronsen

Et Vaanehuus en Etage med Kielder og torve Tag

   

20