Moldegierdet

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

204

enken Anne Hansdtr.

1 vaane Huus

   

30

1777

191

enken Anne Hansdtr.

1 vaane Huus

   

30

1787

176

Enken Anne Hansdatter

et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

30

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

205

Thore Willumsen

1 lidet vaane Huus

   

10

1777

192

Thore Willumsen

1 vaane Huus

   

10

1787

177

Ole Haanstods Enke

et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

206

Knud Aspehol

1 vaane Huus

   

40

1777

193

Knud Aspehoel

1 vaane Huus

   

40

1787

178

Knud Aspehoel

et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

40

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

207

Christen Christensen

1 vaane Huus

   

20

1777

194

Christen Christensen

1 vaane Huus

   

20

1787

179

Christen Christensens Enke

et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

208

Steffen Jondsen

1 vaane Huus

   

20

1777

195

Steffen Jonassen

1 vaane Huus

   

20

1787

180

Stefen Jonæsens Enke

et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag

   

20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

209

Iver Griset

1 vaane Huus

N1

60

 
     

1 Nøst

N2

20

80

1777

196

Iver Griset

1 vaane Huus

N1

60

 
     

1 Nøst

N2

20

80

1784

196

Iver Griset død, huset kjøpt og beb. av Ole skomager

       

1787

181

Ole Skoemager

et Vaane Huus af tømmer med Kielder med torve Tag, en Etage

   

60