Myren

Hus nr. 23 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
Pedersen, Iver (           - før 1770)  
Et Vaane Huus en Etage med Nøst, alt af tømmer, samt torve Tag  
40 + 10 = 50  
1767: 23 - Iver Pedersen  
1770: 23 - Iver Pedersen død, enken gift med Lars Pedersen og bor der.  
1777: 22 - Lars Pedersen  
1787: 20 - Lars Pedersen  
Hus nr. 24 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
Erichsen, Poul  (       - før 1777)  
Et Vaanehuus en Etage med nøst, alt af tømmer, samt torve Tag  
50  
1767: 24 - Poul Erichsen
1777: 24 - Poul Erichsens Enke
1778: 24 - Poul Erichsens Enke er blitt gift med Erich Justsøn  
1787: 22 - Erik Justesen  
Hus nr. 25 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
Talberg, Ole
Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag  
50
1767: 25 - Ole Talberg  
1777: 25 - Ole Talberg  
1782: 25 - Ole Talberg fl. huset kjøpt og beboes av Boy Larsen.  
1787: 23 - Boye Larsen  
Hus nr. 26 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
Olsen, Niels
Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag  
40  
1767: 26 - Niels Olsen  

1777: 26 - Niels Olsen  
1787: 24 - Niels Olsen  
Hus nr. 27 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
Knudsen, Peder  
1 vaane Huus  
50
1767: 27 -
Peder Knudsen  
1770: 27 - Peder Knudsen død, huset øde.  
1774: 27 -
Ole Wågen flyttet ind i dette ødestående hus  
1777: 27 - Ellev Berg
1778: 27 - Ellev Bergs hus er nedrevet og flyttet
Hus nr. 28 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
Peder Rasmussen  
Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag  
40
1767: 28 - Peder Rasmussen
1774: 28 -
Peder Rasmussen død, enken gift med Iver Jestensen og bor der
1777: 28 -
Iver Jestensen
1782: 28 -
Iver Jestensen død, Knud Erichsen smed indfl.  
1787: 28 -  Knud Erichsen smed  
Hus nr. 29 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
Lars Baardsen
Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag
 
40
1767: 29 - Lars Baardsen  
1771: 29 - Lars Baardsen død, enken gift med Morten Knudsen og bor i huset
1777
: 29 - Morten Knudsen
1787: 26 - Morten Knudsen  
Hus nr. 30 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
enken Marit Nielsdtr.  
Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag  
20
1767: 30 - enken Marit Nielsdtr.  
1775: 30 -
Enken Marithe Nielsdtr. død, huset øde.  
1777: 30 -
Matz Ingebrigtsen
1787: 27 -
Matz Ingebrigtsen
Hus nr. 31 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
Peder Røbeck  
Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torve Tag og et nyt arbejds Huus med Dito Tag  
40 + 20 = 60
1767: 31 -
Peder Røbeck  
1770: 31 -
Peder Røbeck død, kobberslager Mathias Møller eier og bor i huset nu.  
1777: 31 -
Mathias Møllers Enke  
1787: 28 -
Mathias Møllers Enke  
Hus nr. 32 Eier/beboer:
Beskrivelse
Verdi i rd.  
Oversikt hus.nr/beboer
Anne Cemer Afgl. Aage Pedersens
Et vaan

1767: 32 -
Anne Cemer Afgl. Aage Pedersens
1770: 31 - Anne Cimber, Aage Pedersens enke flyttet, huset solgt til Peder Aagesen som bor der.  

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

32

1 vaane Bygning

N1

150

 

 

 

 

1 Søeboed

N2

150

 

 

 

 

1 Dito

N3

50

 

 

 

 

1 Dito

N4

50

 

 

 

 

1 Dito

N5

30

 

 

 

 

1 Stav Huus

N6

40

 

 

 

 

1 Side Huus

N7

30

500

1770

32

 

 

 

 

1777

22

Peder Aagesen

N1

50

 

 

 

 

en Søeboed

N2

60

110

1787

20

Peder Aagesen

et Vaane Huus af tømmer 2 Etager og steen Tag

N1

60

 

 

 

 

en tømret Søe Boed med Sval og dito Tag

N2

60

120