Schultzhagen 41 - 57

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

41

Ole Siursen

1 vaane Huus

 

 

30

1777

41

Ole Siursen

1 vaane Huus

 

 

20

1787

37

Ole Siursen

et Vaane Huus af tømmer med Kielder, en Etage og torve Tag

 

 

20

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

42

Peder Mallo

1 vaane Huus

 

 

30

1773

42

Peder Maloes hus der siste sommer er nedrevet og bortflyttet

 

 

 

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

43

Ole Thoresen

1 gammelt vaane Huus

 

 

10

1777

42

Ole Toresen

1 gammelt vaane Huus

 

 

10

1779

42

Ole Thoresen død, Just Malo indflyttet.

 

 

 

 

1780

42

sist beboey av Just Maloe, nedrevet og bortfl.

 

 

 

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

44

Anne Margrethe Brandt

1 vaane Huus

 

 

20

1771

44

Anne Margrethe Brandt flyttet, huset beboes av Jens Brun

 

 

 

 

1777

43

Jens Brun

1 vaane Huus

 

 

30

1780

43

Jens Brun fl. til nr. 106, Just Malo indfl. fra nr. 42

 

 

 

 

1784

43

Just Malo utflyttet, huset står øde.

 

 

 

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

45

Hans Jørgen Duborg

1 vaane Huus

 

 

40

1774

45

Hans Jørgen Duborg død, Ellev Ellevsen Berg indfl.

 

 

 

 

1776

45

Ellev Ellevsen Berg fl.til nr. 84, dette står øde

 

 

 

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

46

Sverche Arnesen

1 vaane Huus

 

 

70

1777

44

Sverche Arnesen

1 vaane Huus

 

 

60

1787

39

Morten Lund?

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

 

 

60

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

47

Ole Jonsen Farqvam

1 vaane Huus

 

 

40

1777

45

Ole Jonsen Farqvam

1 vaane Huus

 

 

40

1787

40

Ole Jonsen Farqvam

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

 

 

50

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

48

Jon Julsund

1 vaane Huus

 

 

30

1770

48

John Juulsund død. Anders Olsen Talberg bor der nu.

 

 

 

 

1777

47

Anders Olsen Talberg

1 vaane Huus

 

 

30

1787

42

Anders Olsen Talberg

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

 

 

30

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

49

Just Christensen

1 vaane Huus

 

 

10

1774

49

Just Christensen fkyttet, Peder Eeg indfl. fra 113.

 

 

 

 

1777

46

Peder Eeg

1 vaane Huus

 

 

10

1782

46

Peder Eeg død, Ingebrict Schalle indfl.

 

 

 

 

1784

46

Ingebrict Schalle utfl., Ole Pedersen indfl.

 

 

 

 

1787

44

Ole Pedersen Biørset

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

 

 

20

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

50

Peder Jacobsen

1 vaane Huus

 

 

10

1777

48

Peder Jacobsen

1 vaane Huus

 

 

10

1785

48

Peder Jacobsen død, Christen Oplend indfl. fra nr. 65

 

 

 

 

1787

46

Christen Oplænding

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

 

 

20

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

51

Jon Davidsen

1 vaane Huus

 

 

20

1771

51

Joen Davidsen død, huset øde for tiden.

 

 

 

 

1773

51

Er igjen opbygd, og indflyttet Ellev Ellevs. Berg

 

 

 

 

1774

51

Ellev Ellevs. Berg fl. herfra til nr. 45, Peder Gundersen Lind indfl.

 

 

 

 

1777

49

Peder Gundersen Lind

1 vaane Huus

 

 

20

1785

49

Peder Gundersen Lind utfl. til 52, Ole Pedersen indfl.

 

 

 

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

52

Anders Stokke

1 vaane Huus

 

 

10

1772

52

Peter Eeg har flyttet ind i dette før øde hus

Dette må være feil nr.!!

 

 

 

1777

50

Anders Stoche

1 vaane Huus

 

 

10

1779

50

Anders Stoche død, indfl. Gurii Erichsdtr.

 

 

 

 

1784

50

Gurii Erichsdtr. død, Botolf Meeg indfl.

 

 

 

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

53

enken Guri Bjertesdtr.

1 vaane Huus

 

 

20

1777

51

Else Berrit

1 vaane Huus

 

 

20

1784

51

Else Berrit utfl., Peder Stoche indfl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

54

Arne Høvigen

1 vaane Huus

 

 

40

1777

52

Arne Høvigens Enke

1 vaane Huus

 

 

40

1785

52

Arne Høvigens Enke bortfl., Peder Gunders. Lind indfl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

55

Knud Bentsen

1 vaane Huus

 

 

20

1773

55

Knud Bentsen død, indfl. Ludvig Knudsen fra nr. 56 som er nedrevet

 

 

 

 

1777

53

Ludvig Knudsen

1 vaane Huus

 

 

10

1787

48

Ludvig Knudsens Enke

et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og Torve Tag

 

 

20

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

56

Ludvig Knudsen

1 vaane Huus

 

 

30

1773

56

Ludvig Knudsens hus der også dette år er nedrevet og bortflyttet

 

 

 

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

57

Hartvig Hvitfelt Luytkes

1 vaane Huus

N1

160

 

 

 

 

1 Søebrygge med værelser

N2

130

 

 

 

 

1 vede Huus

N3

10

300

1777

54

Hartvig Hvidfelt Luytkes

1 vaane Huus

N1

160

 

 

 

 

1 Søebrygge med værelser

N2

130

 

 

 

 

1 vede Huus

N3

10

300

1787

 49

Hartvig Luytkes

1 vaane Huus av tømmer en Etage med steen Tag

N1

160