Ud paa Gaden V (101 - 126)

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

101

klokker Hans Strøm

1 vaane Huus

   

280

1777

95

klokker Hans Strøm

1 vaane Huus

   

280

1787

87

Klokker Hans Strøm

Et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med Kielder og torve Tag

   

280

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

102

Jens Losius

1 vaane Huus

N1

180

 
     

1 stort Side Huus 

N2

30

 
     

1 mindre dito

N3

20

 
     

1 Søe Huus

N4

20

250

1770

102

Jens Lossi husbygninger et sjøhus under nr. 4 utgaar

1 Søe Huus

N4

20

 

1777

96

Jens Thoning

1 vaane Huus

N1

180

 
     

1 stort Side Huus 

N2

30

 
     

1 mindre dito

N3

20

230

1787

88

Madame Thoning

Et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med Kielder og torve Tag

N1

180

 
     

Et stort side Huus indrettet til Pak - Boed

N2

30

 
     

Et Fiøs af Tømmer med tilbygget lade af Bindings Værk

N3

20

230

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

103

Anders Olsen Jendem

1 vaane Huus

   

40

1777

97

Anders Olsen Jendem

1 vaane Huus

   

40

1787

89

Anders Olsen Jendem

Et Vaane Huus af tømmer en Etager med Kielder under og torve Tag

   

40

De neste husene er Ud paa Gaden

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

104

Avg. Hans Lunds enke

1 vaane Bygning

N1

450

 
     

1 Stue

N2

40

 
     

1 Søe Brygge

N3

150

 
     

1 Fiøs 

N4

30

 
     

1 Borge Stue

N5

30

700

1774

104

Hans Lunds enke bortfl., Samuel Harboe indfl.

       

1777

98

Samuel Harboe

1 Vaane bygning

N1

450

 
     

1 Stue

N2

40

 
     

1 Søe Brygge

N3

150

 
     

1 Fiøs 

N4

30

 
     

1 Borge Stue

N5

30

700

1780

98

Samuel Harboe bortreist, huset kjøpt av Claus Stephensen

       

1786

98

Claus Stephensen utfl. til nr. 110, huset kjøpt og beboes av Gabriel Dreijer

       

1787

90

Sogne Præst Hr. Gabriel Drejer

En Vaane Bygning af Tømmer, 2 Etager med 2de Kieldere og steen Tag

N1

400

 
     

En Stue med et tilbygget Ildhuus, en Etage og steen Tag

N2

90

 
     

En Søebrygge af Tømmer 2 Etager med steen Tag

N3

150

 
     

Et Fiøs med Dito Tag

N4

30

 
     

En borgestue med Dito Tag

N5

30

700

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

105

Søfren Fietzentz

1 Vaane bygning

N1

1000

 
     

1 Side bygn.

N2

400

 
     

1 Søe Brygge med værelser

N3

800

 
     

1 Stav Huus 

N4

150

2350

1770

105

Søfren Fietzentz oppbygget enkiole eller Tørkestue i vaanegården under nr. 7

1 Tørkestue

N5

50

 

1776

105

Søfren Fietzentz fl. til nr. 155, Ulrich Wiingaard ind

       

1777

99

Inspecteur Poulsen

1 Vaane bygning

N1

300

 
     

1 Side bygn.

N2

50

 
     

1 Søe Brygge med værelser

N3

300

 
     

1 Stav Huus 

N4

 50

 
     

Lade gaarden i en Firkant

N5

100

800

1779

99

Inspecteur Paulsen reist, Mathias Boman indfl.

       

1781

99

Mathias Boman fl. til 108, Lieutenant Sommer indfl.

       

1785

99

Capitain Sommer død, Christian Resch indfl.

       

1786

99

Christian Resch flyttet til nr. 118 så dette hus står øde.

       

1787

91

Frue Tommer og Madame Hammer

En Vaanebygning af tømmer 2 Etager med steen Tag, samt grundmuret Kielder under Huuset

N1

700

 
     

En side Bygning af tømmer 2 Etager med Dito Tag

N2

100

 
     

En søebrygge med Pakboede, 2 Etager og steen Tag

N3

250

 
     

En tømret Fiøs og Stald med Dito tag

N4

50

 
     

Ladegaarden af tømmer, bestaaende af Fiøs, Korn og Høe lade samt smaae Fæehuus, alt i en firkant og en Etage med Torve Tag

N5

400

1500

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

106

enken Elen Halvorsdtr.

1 vaane Huus

   

30

   

Enken Elen Halvarsdtr død, i huset bor nu Peder Legrovigen

       

1777

100

Peder Lergrovik

1 vaane Huus

   

20

1787

92

Peder Lergroviig

Et Vaane Huus af tømmer med torve Tag, en Etage

   

20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

107

Christian Pedersen

1 vaane Huus

N1

30

 
     

1 Nøst

N2

10

40

1777

101

Christian Pedersen

1 vaane Huus

N1

30

 
     

1 Nøst

N2

10

40

1780

101

Christian Pedersen død, sønnen Albert Christiansen bor her.

       

1787

93

Albrigt Christiansen

Et Vaane Huus af tømmer med torve Tag, en Etage

   

40

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

108

Mad: m Schiobel

1 vaane Huus

   

10

1777

102

Mad: m Schiobelt

1 vaane Huus

   

10

1779

102

Mad: m Schiobelt død, Jacob Jacobsen kjøpt og beboer.

       

1787

94

Iver Griset

Et Vaane Huus af tømmer med torve Tag, en Etage

   

20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

109

enken Marite Svendsdtr.

1 vaane Huus

   

10

1771

109

enken Marite Svendsdtr. død, huset beboes av Knud Misfiord

       

1775

109

Knud Misfiord fl. til nr. 185, enk. Anne Iversdtr. indfl.

       

1776

109

Anne Iversdtr. kommet på Hospitalet, indfl. Iver Tønder

       

1777

103

Iver Tøndergaarden (flyttet no 134, istedet Elev Berg fra no 27 og Anna Iversdtr.)

1 vaane Huus

   

10

1778

103

Iver Tøndergaarden fl. til nr. 132, Ellev Berg indfl. fra nr. 27

       

1779

103

Ellev Berg utfl. til nr. 107, dette står nu øde

       

1780

103

malerkonen Koldset indfl. i dette øde hus

       

1781

103

malerkonen Koldset fl. 110. eieren enken Anne Iversdtr. indfl.

       

1783

103

enken Anne Iversdtr. død, Arent Rønne indfl.

       

1784

103

Arent Rønne udfl. Mads Sechenes indfl. fra nr. 151.

       

1787

95

Mads Sæchenes

Et Vaane Huus af tømmer med torve Tag, en Etage

   

20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

110

enken Anne Iversdtr.

1 vaane Huus

   

50

1771

110

Anne Iversdtr. solgt huset til sønnen Børre Bretzer

       

1777

104

Børre Brætzer

1 vaane Huus

   

50

1787

96

Børre Bræzer

Et Vaane Huus af tømmer, en Etage med torve Tag

N1

100

 
     

Et Fiøs med Dito Tag

N2

10

 
     

Et Veed- eller Brændehuus med Dito Tag

N3

10

120

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

111

Aslach Gundersen

1 vaane Huus

   

30

1774

111

Aslak Gundersen død, Anders Tøndergaarden indfl.

       

1775

111

Anders Tøndergaarden fl. til 113, Jon Nielssen indfl.

       

1777

105

Jon Nielssen

1 vaane Huus

   

40

1787

97

Jon Nielsen

Et Vaane Huus af tømmer, en Etage med Kielder og torve Tag

   

50

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

112

Ole Heje, guldsmed

1 vaane Huus

   

130

1777

106

Ole Hejes Enke

1 vaane Huus

   

100

1787

98

Toldbetient Teisted

Et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

   

200

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

113

Gunder Schoug

1 vaane Huus

   

40

1770

113

Gunder Schoug flyttet på landet, i huset bor nu Madame Mads Widerøes

       

1773

113

Mads Widerøes Enke flyttet til Sundmør, huset beboes av Peder Eeg

       

1774

113

Peder Eeg flyttet i nr 49, Ole Oplending indflyttet.

       

1775

113

Ole Oplending bortreist, Anders Tøndergaarden indfl.

       

1777

107

Anders Tøndergaarden

1 vaane Huus

   

20

1779

107

Anders Tøndergaarden utfl. Ellev Berg indfl. fra 103.

       

1784

107

Ellev Berg utfl., huset kjøpt og beboes av Peder Pedersen Inset

       

1787

99

Peder Pedersen Inset

Et Vaane Huus en Etage med torve Tag

   

20

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

114

Hospitalforstander Hans Stub

1 vaane Huus

N1

300

 
     

1 Side Bygning

N2

100

 
     

1 Søe Boed

N3

60

 
     

1 Dito

N4

40

500

1773

114

Andreas kjøpt og bor i dette hus, madm Stub har flyttet til nr. 34

       

1774

114

utgår en Søeboed, under nr 4, der er nedrevet.

 

N4

   

1777

108

Consumptions-Skriver Andreas Larssen død, Mathias Bahman

1 vaane Huus

N1

200

 
     

1 Side Bygning

N2

100

 
     

1 vaane Huus

N1

300

 
     

1 Side Bygning

N2

100

 
     

1 Dito 

N3

90

 
     

1 Søe Boed

N4

70

500

1781

108

Consumptions-Skriver Andreas Larssen død, huset kjøpt av Mathias Baman.

       

1786

108

Mathias Baman død, huset kjøpt og beboes av toldbetj, Peder Holst.

       

1787

100

Byfoged Peder Leth Øwre

En Vaaen Bygning af tømmer, 2 Etager med torve Tag

N1

200

 
     

En Dito side Bygning 2 etager med Dito Tag

N2

100

 
     

En mindre Dito bestaaende af en stue, Brende Huus og en Boed

N3

90

 
     

En Søe Boed af Tømmer 1 Etage med Torve Tag

N4

70

460

1786 9/3 var efter Toldbetjent Sr. Peder Holstes forlangende afholdt Taxationsforretning over hans her i Molde eiende og tilkjøbte Huse med Grund, hvilke indrettet til Stue, Kjøkken og Sengkammer med Overværelser og 1 Kakkelovn, 1 Sidebygning indrettet til Spisebod, Veedbod, med 1 Sahl ovenpaa, 1 Søbod 2 Lofter høi og et stort tømret Nøst med tvende store Haver, alt udj god og forsvarlig Stand, samt staaende paa frie Eiendomsgrund, hvilket alt udj Brandkassen er forsikret for 460 Rdlr. og i den anledning ansat og taxeret for 350 Rdlr.
- Ovennevnte Vaanegaard med mere blev Peder Holst tilskjødet 1786 1786 9/11 og var dets tidligere Eier Feltskjær (Chirurgus) Mathias Bammam for 280 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 333 : Under Dato Molde 30/6 1786 har P. Holst for af Reknæs Hospital laante 236 Rd. pantsat sin i Molde By eiende og iboende Vaanegaard med Søhuse, som alt staar paa frie Eiendoms Grund med tvende dertil liggende Frugt og Urtehager. - Udslettet efter Lov 16/8 1845)

Kilde: Collin

Molde Skjøde og Pantebog I p. 347 : Under Dato Molde 18/2 1788 har Peder Holst kongl. Toldbetjent ved Trondhjem Toldsted solgt og skjødet til Byfoged Peder Leth Øwre sin hidtil eiende og paa Auktionen efter afg. Chirurgus Mathias Bammam tilkjøbte Vaanegaard og Grund med tvende hosliggende Hauger, 1 Søbod og 1 Nøst med Grund samt den Grund hvorpaa Svend Olsen Børseths Nøst staar, alt her i Molde beliggende, saaledes som samme er bemelte afg. Bammam og mig ved Auktionskjøder af 21/10 1781 og 9/11 1786 overleverede for 350 Rdlr. (Øwre har under Dato 25/9 1788 til Skipper Ezekiel Aaseth for 337 Rdl

Kilde: Collin

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

115

Willum Brunbas, maler

1 vaane Huus

   

150

1770

115

Willum Brunbass bortflyttet, huset kjøpt og beboes av Peter Schierfs

       

1777

109

Peter Schierfs

1 vaane Huus

   

150

1787

101

Johan Svandal

Et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med torv Tag

   

200

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

116

Find Sollumdal

1 vaane Huus

N1

40

 
     

1 Nøst

N2

10

50

1777

110

Find Sollumdal

1 vaane Huus

N1

40

 
     

1 Nøst

N2

10

50

1781

110

Find Sollumdal fl. malerkonen Koldset indfl.

       

1787

102

Finn Solemsdals Enke

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med torv Tag

   

30

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

117

Hans Pedersen

1 vaane Huus

   

30

1777

111

Hans Pedersen

1 vaane Huus

   

20

1781

111

Hans Pedersen død, huset kjøpt av Lars Lien

       

1787

103

Lars Lien

Et gammelt Vaane Huus af tømmer en Etage med torv Tag

   

10

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

118

Peder Olssen

1 vaane Huus

N1

50

1 Nøst

N2

10

60

1777

112

Peder Olssen

1 vaane Huus

N1

50

1 Nøst

N2

10

60

1787

104

Peder Olsens Enke

et Vaane Huus af tømmer en Etage med steen Tag

N1

50

En Veed Boed med Loft over, samt tilbygget Fæe Huus alt med torve Tag

N2

30

80

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

119

Svend Werner, parykmaker

1 vaane Huus

N1

150

1 Søebrygge

N2

20

170

1777

113

Svend Werner

1 vaane Huus

150

1780

113

Svend Werner fl. til nr. 180, huset kjøpt av hospitalforstander Øvre (Henrich) som er indfl. fra nr. 116

1787

105

Hospitals Forstander Henric Øwre

Wn Vaane Bygning af Tømmer, 2de Etager, bestaaende af 2de Stuer, en Kramboed og sænge Kammer, et Kiøkken og 2de Spise Kammere med behørig Overværelser og Kielder under Huuset som alt er bygget paa Steen Muur og forsynet med steen Tag

1000

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

120

Arent Rønne

1 vaane Huus

N1

250

1 Søebrygge

N2

100

350

1770

120

Arent Rønne flyttet, huset kjøpt og beboes av Mad. Juul, som før bodde i nr. 122

1772

120

Enken Madame Juul gift med Niels Bang og bor i huset.

1777

114

Niels Bang

1 vaane Huus

N1

250

1 Søebrygge

N2

100

350

1787

106

Niels Bang

Et Vaane Huus af Tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

250

En Søebrygge med steen Tag

N2

100

350

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

121

Søren Wiberg

1 vaane Huus

70

1777

115

Søren Wiberg

1 vaane Huus

70

1779

115

Søren Wiberg fl. til Chr.sund, huset står øde

1780

115

Søren Wibergs enke indfl. i dette ødestående hus

1787

107

Øde

Et gammelt Vaane Huus en Etage med steen Tag

20

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

122

Avg. Jeppe Juuls enke

1 vaane Bygning

N1

150

1 Store Stue

N2

150

1 Søe Boed

N3

50

1 Siaae

N4

10

1 Ild Huus 

N5

20

1 Boed med Veede Huus

N6

30

410

1770

122

Mad. Juul flyttet, huset kjøpt og beboes af Henrich Øvre

1777

116

Hospitalforstander Henric Øvre

1 vaane Bygning

N1

150

1 Store Stue

N2

150

1 Søe Boed

N3

50

1 Siaa

N4

10

1 Ild Huus 

N5

20

1 Boed med Weede Huus

N6

30

410

1780

116

Hospitalsforstander Øvre flyttet til nr. 113, her indfl. Madm. Blom

1787

108

Madame Blom

En Vaane Bygning af tømmer, en Etage med Kielder og steen Tag

N1

70

En gammel stoer Stue 2 Etager med steen Tag

N2

50

En Søe boed en Etage Dito Tag

N3

60

Et Ildhuus med Dito Tag

N4

10

Et Pakhuus med Svale til brænde

N5

10

200

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

123

Avg. Mads Widerøes

Søebod

50

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

124

Anders Ingebrigtsen

1 vaane Huus

40

1770

124

Anders Ingebrigtsen flyttet, huset kjøpt og beboes av Svend Olsen

1777

117

Svend Olsen

1 vaane Huus

40

1784

117

Huset beboet av nedrevet og taxationssummen utgår

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

125

enken Johane Larsdtr.

1 vaane Huus  

60

1 Side Huus

20

80

1770

125

enken Beret Larsdtr.flyttet til Sundmøer, i huset bor Frue Berg

1777

118

Frue Berg

1 vaane Huus  

60

1 Side Huus

20

80

1781

118

Frue Berg bortfl. Maren Hammer indfl.

1786

118

Maren Hammer fl. til nr. 35, Christian Rech indfl.

1787

109

Christian Resch

Et Vaane Huus af tømmer en Etage med steen Tag

N1

60

Et side Huus indrettet til et Gieste Kammer med torve Tag

N2

20

80

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

126

Gotlieb Friderich Lange

1 vaane Bygning

N1

500

1 sidebygning

N2

50

1 Stabur

N3

100

1 Søeboed

N4

150

1 Dito

N5

100

1 Dito

N6

100

1000

1777

119

Gotlieb Friderich Lange

1 vaane Bygning

N1

350

1 sidebygning

N2

50

1 Stabur

N3

100

1 Søeboed

N4

100

1 Dito

N5

100

1 Dito

N6

50

1 Dito

N7

50

800

1786

119

Lange og hustrue døde, huset kjøpt og beboes av Claus Stephensen

1787

110

Claus Stefensen

En Vaane Bygning af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

300

En side Bygning af tømmer bestaaende af Fæehuus og Høe Huus med steen Tag

N2

80

Et Stabur af tømmer 2 Etager med torve Tag

N3

100

Et stort Nøst med een Sval og steen Tag

N4

100

En borgestue med Ildhuus og 2de Kamre, en Etage og steen Tag

N5

100

En stoer Søe Boed af tømmer 3 Etager med steen Tag

N6

200

880