Ud paa Gaden II

 

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

33

enken Malene Jonsdtr.

1 vaane Huus

N1

50

 

 

 

 

1 Nøst og 1 Brygge

N2

20

70

 

33

enken Malene Jonsdtr. død, Ole Løche indfl.

et vaane Huus

N1

50

 

1777

33

Ole Løche

et Nøst og 1 Brygge

N2

20

70

1782

33

Ole Løche død, Ole Jensen Øye indfl.

 

 

 

 

1783

33

Ole Jensen Øye reist, Tosten Pedersn indfl.

 

 

 

 

1787

30

Tosten Pedersen

et Vaane Huus af tømmer 2 Etager og et nyt tilbygget side Huus alt med torve Tag

N1

200

 

 

 

 

et Nøst og Brygge med Rækværk og torveTag

N2

100

300

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

34

Frue Avgl. Amtmand Tønders

1 vaane Huus

N1

600

 

 

 

 

1 Side Huus  

N2

80

 

 

 

 

1 Brygge 

N3

100

 

 

 

 

1 Fæe Huus

N4

20

800

 

 

 

 

 

 

 

1772

34

Fru Amtmand Tønder flyttet i huset nr. 22, altså står denne gård for tiden øde.

 

 

 

 

1773

34

Mad. Stub flyttet ind i dette ødestående hus, fra 114.

 

 

 

 

1775

34

Madm. Stub gift med Henrich Løche og flyttet til nr. 15. Hr. Amtmand Hammer bor nu i denne gaard.

 

 

 

 

1777

34

Justitz Raad Hammer

et vaane Huus

N1

600

 

 

 

 

et Side Huus  

N2

80

 

 

 

 

en Brygge 

N3

100

 

 

 

 

et Fæe Huus

N4

20

800

1787

31

Etatz-Raad Hammer

et Vaane Huus af tømmer, 2 Etager med Kielder under og torve Tag

N1

600

 

 

 

 

et side Huus med dito Tag

N2

80

 

 

 

 

en Brygge af tømmer en Etage med torve Tag

N3

100

 

 

 

 

et Fæe Huus med Dito Tag

N4

20

800

 

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

35

Hans Thomesen

1 vaane Huus 

N1

300

 

 

 

 

1 Søeboed

N2

60

 

 

 

 

2 Side Huus

N3

10

370

1772

35

Hans Thommessen død, enken flyttet til nr. 132 så dette hus står øde

 

 

 

 

1773

35

Fru Tønders flyttet hertil fra nr. 22

 

 

 

 

1777

35

Frue Amtmand Tønders

et vaane Huus 

N1

130

 

 

 

 

en Søeboed

N2

60

 

 

 

 

toe Side Huus

N3

10

200

1786

35

Frue amtmand Tønders død, Maren Hammer indfl. fra nr. 118

et Vaane Huus af tømmer 2 Etager med Kielder og torve Tag

N1

130

 

1787

32

Hanibal Nielsen Sæter

en Søe Boed, en Etage med Do Tag.

N2

60

 

 

 

 

toe smaae side Huus bestaaende af Ildhuus og Fiøs

N3

10

200

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

36

Niels Arent Wensel

1 vaane Huus

N1

150

 

 

 

 

1 Side Huus

N2

20

 

 

 

 

1 Søebrygge

N3

50

220

1777

36

Niels Arent Wensel

et vaane Huus

N1

150

 

 

 

 

et Side Huus

N2

20

 

 

 

 

en Søebrygge

N3

50

220

1784

36

Niels Arent Wensel død, huset kjøpt og beboes av præsteenken Madame Munthe

 

 

 

 

1787

33

Madame Munthe

et Vaane Huus af tømmer med Kielder, 2 Etager og torve Tag

N1

150

 

 

 

 

en Søe Brygge af tømmer med Dito Tag

N2

50

200

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

37

Adam de Chietzeaug

1 vaane Huus

N1

400

 

 

 

 

1 Søebrygge

N2

200

600

1777

37

Ole Torvigen

et vaane Huus

N1

400

 

 

 

 

en Søebrygge

N2

200

600

1787

34

Ole Taarvigen

et VaaneHuus af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

500

 

 

 

 

en Søe Brygge af tømmer med Dito Tag

N2

50

 

 

 

 

en Dito med torve Tag

N3

60

 

 

 

 

et Fiøs med Høelem ovenpaa og Dito Tag

N4

40

650

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

38

Andreas Linberg

1 vaane Huus

 

 

100

1777

38

Andreas Lindberg

1 vaane Huus

 

 

100

1787

35

Andreas Lindbergs Enke

et Vaane Huus af tømmer med Kammer og Kielder, en Etage, torve Tag

 

 

100

 

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

39

Niels Myrbostad

1 vaane Huus

 

 

50

1777

39

Niels Myrbostad

et vaane Huus

 

 

50

1784

39

Niels Myrbostad død, Peder Pedersen Lærem indfl.

 

 

 

 

1787

36

Peder Pedersen

et Vaane Huus af tømmer med Kielder, en Etage og torve Tag

 

 

50

 

År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

40

Ole Larsen Lindal

1 vaane Huus

 

 

30

1777

40

Ole Larsen Lindal

et vaane Huus

 

 

20

1778

40

Ole Larsen Lindal udfl. Grethe Brandt indfl.

 

 

 

 

1784

40

tidl. beb. av Ole Larsen Lindahl, sist av Grethe Brandt nedrevet og taxationssummen utgår.