Ud paa Gaden IV (88-91)

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

88

Ole Fugelset

1 vaane Huus

N1

80

 
     

1 Side Huus 

N2

20

 
     

1 Nøst

N3

20

120

1777

84

Ole Fugelset

1 vaane Huus

N1

60

 
     

1 Side Huus 

N2

20

 
     

1 Nøst

N3

20

100

1780

84

Ole Fugelset død, huset kjøpt og beboes av Johan Lossius

       

1787

77

Johan Lossius

Et Vaane Huus af tømmer, 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

100

 
     

Et side Huus indrettet til Bager-Huus med steen Tag

N2

50

150

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

89

Toldboeden

Hovedbygningen 

N1

500

 
     

1 Side Huus

N2

50

 
     

2 store Pak Huus under en Tække

N3

450

1000

1777

85

Toldbetjent Teiste

Hovedbygningen 

N1

500

 
     

1 Side Huus

N2

50

 
     

2 store Pak Huuse under en tække

N3

450

1000

1779

85

Toldbetjent Teiste utfl. Sr. Peter Møllers søn Hans Thiis Møller er indfl. for sin faders regning.

       

1787

78

Øde

En Hoved Bygning af tømmer 2 Etager med steen Tag

N1

200

 
     

Et side Huus har vært indrettet til Kramboed med steen Tag

N2

30

 
     

En nye Søe boed af tømmer med Svaler 2 Etager og steen Tag

N3

210

 
     

En gammel Dito en Etage med steen Tag

N4

60

500

 

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

90

Vejer og maaler Bastian Friis

1 vaane huus

N1

350

 
     

1 Side Huus

N2

50

 
     

1 Søe Brygge

N3

100

 
     

1  Dito  

N4

100

600

1777

86

Vejer og maaler Bastian Friis

1 vaane huus

N1

350

 
     

1 Side Huus

N2

50

 
     

1 Søebrygge

N3

100

 
     

1  Dito  

N4

100

600

1787

79

Vejer og maaler Bastian Friis

Et Vaane Huus af tømmer 2 etager med Kielder og steen Tag

N1

320

 
     

Et side Huus indrettet til Borgestue og Ildhuus med torve Tag

N2

50

 
     

En Søe-brygge af tømmer med steen Tag

N3

100

 
     

En Dito med Dito

N4

100

 
     

En nye Fiøs med Løe Huus og lade samt steen Tag

N5

30

600

 År

Nr

Eier/beboer

Bygninger

 

Tax.

Verdi rd.

1767

91

Proost Abraham Meyer

1 vaane Huus 

N1

450

 
     

1 Tver Bygning

N2

250

 
     

1 Contoir med Bod under

N3

100

 
     

1 Tver Brygge til Gaden

N4

100

 
     

1 brygge med Søe Huus

N5

100

1000

1777

87

Proost Abraham Meyer

1 vaane Huus 

N1

450

 
     

1 Tver Bygning

N2

250

 
     

1 Contoir med Bod under

N3

100

 
     

1 Tver Brygge til Gaden

N4

100

 
     

1 brygge med Søe Huus

N5

100

1000

1786

87

Proost Abraham Meyer død, huset kjøpt og beboes av Friderich Wiingaard

       

1787

80

Friderich Wiingaard

En Vaane Bygning af tømmer 2 Etager med Kielder og steen Tag

N1

450

 
     

En tver Bygning 2 Etager, indrettet til Stue, Kiøkken, Sahl og Kammer med steen Tag

N2

250

 
     

En Sahl med 2de Kammer og pakhuus under, med tilbyggede Svaler og steen Tag

N3

100

 
     

En tver Bygning til Gaden indrettet til Vogn Remisse, Heste Stald og brygge Huus, med steen Tag

N4

100

 
     

En Søe brygge med Pakhuus og torve Tag

N5

100

 
     

En liden Gieste Stue en Etage med steen Tag

N6

40

1040