Familien Josten

Henrich Josten (ca. 1625 - før 1683)
Han ble 1. november 1663 gift med Kirsten Syvertsdatter (ca. 1640 -1702. )
Slekten Josten skal være kommet hit fra Nederlandene over Danmark. Han var fogd i Bamble fra 1662 til 1. januar1670, og kjøpte i 1662 gården Bjørntvedt i Eidanger. . Hans enke, Kirsten Syvertsdatter, fortsatte å bo på gården til sin død i januar 1702.

Foruten Bjørntvedt eide han Gisholt i Solum, Nesset i Bamble samt Haverdal Sagene på Herre. Kirsten ble begravd 24. januar 1702 i Skien.

.De hadde 8 barn::

1.

Magdalene (1665 - etter 1726) g. trelasthandler. Daniel A. Blom (1656-94)

2.

Karen (ca. 1668 -      ), g.1694 Jacob Matsen Hassing (sogneprest til Urskog).

3.

Niels (1670-1729)

4.

Helvig (1672-1726) g. 1698 Bjørntv. trelasthandler og skipsreder Rasmus Søfrensen Malling (1663-1726)

Rasmus Sørensen Malling, 
I 1703 eide han «St. Johannes», 56½ c. l., og skipet sin egen trelast. I 1716 er han ilignet 4 Rdl. i skatt.

Skiens skifteprotokoll nr. 5:

31/5-1726

Rasmus Malling "paa Aasebachen udj Porsgrund"

og "for kort tid tilforne afdøde Kiæriste Helvig Justen"

Hans eldste sønn: Studioces Hendrich Rasmussen Malling.

 

Deres barn:

  1. Henrich, han var fadder i 1719 og 1736.
  2. Birthe, hun var fadder i 1721 og i 1725, gift med Rasmus Nielsen Duue.
  3. Kirsten, f. 1707 d. 1743, i 1735 gift med Peder Lorentzen. De fik i 1736 en datter, Hedvig. I 1738 overtog Lorentzen faderens gaard, vistnok L.m.no. 14, nu Dr. Nielsens.
  4. Halvor, født 1712, gift med ?

Hans barn:

    1. Rasmus Malling, f. 1737
    2. Karen, f. 1757 d. 1821, g. m. løitnant og overtoldbetjent Casper Fredr. Hagemann v. Biørn, f. 1753 d. 1819.

5.

Christopher (ca.1680 -)

6.

Christine (ca.1678-  1720) g1 kjøpmann og forvalter Jørgen Holst i Skien. g2 kaptein Johan Arnott i Brevik  (        -1721)

7.

Anne Marie (ca. 1680 - ca. 1706) g1 1702 med sorenskriver Hans Jespersen (1649 - 1704) i Seljord og g2 12.03.1705 med sorenskriver Hans Jacobsen Morland (1672 - 24.04.1714).

En Søn fra 1. ekteskap, commandør Richard Hansen Jespersen, døde som guvernør på Tranquebar i dansk Ostindien.

8.

Eva (1682-1762) g.1719 borger Petter Christiansen Ferøe (1671-1728)

Skiens skifteprotokoll nr. 5:

21/2-1728

Petter Christiansen Ferøe "paa Sylterøen"

Enke: Ewa Hendrichsdatter Justen