Kyrkjelydane ved Hustadvika. Bud og Hustad menighetsblad nr. 1B 1989.

Tiendebrev 06. juni 1582

Kilde: Norske Rigsregistranter Bind 2 - s. 476.

"Hr. Peder Anderssøn fik K. Maij.s. Brev saalydendes. Fr. II G.a.v., at efterom vi tilforn have naadigst undt og bevilget en ved navn Hr. Peder Anderssøn, som var bosiddendes udj Bu Fiskeleie udi Akerø Præstegjeld liggende, udi Romsdals Len udi vort Rige Norge, til Hjælp til hans Underholdning vor og Kronens Part af Tienden av Akerø Præstegjeld, og samme Prest er nu derfra kommet og andensteds bleven forseet, da efterdi Forne Bu Fiskeleie er vidt fra Haanden og ubeleiligt liggende for den rette Sogneprest til Akerø Præstegjeld, og paa det vore Undersaatter paa samme Fiskeleie saa meget des bedre kunde komme til der at have en god, duelig Mand til deres Sjælesørger hos dennem bisiddendes, med en tilbørlig Underholdning kan være besørget, have vi af vor synderlig Gunst og Naade undt, bevilget og tilladt og nu med dette vort aabne Brev unde, bevilge og tillade Presten paa forne Bu Fiskeleie, som nu eller herefter kommendes vorder, maa fremdeles herefter bekomme og lade oppebære vor og Kronens part af Tiende at forne Akerø Prestegjeld og den kvit og fri nyde og beholde til saa længe vi anderledes derom tilsigendes vorder.
Cum, inhib. sol. Fredriksborg 6 juni 1682 R. 377 Afskr. III. 368:

: