2. aug 1329 

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Eindride Simonsson
Bård Petersson
Gunnar råsvein
Einar Torgilsson
Herbjørn Guttormsson
Finn Ogmundsson
Kristin Ivarsdatter
jomfru Åsa
Peter i Edøy,
Tidemann fra Lübeck
Margreta
Ingebjørg

Sundal
Mele
Furu
Sande på Sandøya [Dolzœy])
Hustad [i Romsdal]

RN Nr, 685 Dato: 1329 aug 2 b. 4 s. 255f   Bergen
Regest: Vitnebrev om forlik fra Eindride Simonsson, Bård Petersson gulatingslagmann, Gunnar råsvein, Einar Torgilsson og Herbjørn Guttormsson: De var til stede i setstua i Hofdinu i Bergen, da herr Finn Ogmundsson og fru Kristin Ivarsdatter i ombud for jomfru Åsa, datter av fru Kristin og herr Peter i Edøy, oppgav å kreve overholdt dommen nr 684 over motparten, Tidemann fra Lübeck og hans kone Margreta, jomfru Åsas søster. De innrømmet Margreta rett til full morsarv (jevnstor med jomfru Åsas) i jord og løsøre. Av farsarven gav de henne 27 1/2 sunnmørske spannsbol (21 1/2 i Sundal, Mele og Furu, og 6 i Sande på Sandøya [Dolzœy]). Om Tidemann og Margreta selger jorden med gjenløsningsrett, skal denne gå over til jomfru Åsa etter 3 år. Selger de uten gjenløsningsrett, har Åsa forkjøpsrett. Dessuten skal Åsa overlate dem 40 mark forngilde, som skal utbetales i kjøpmannsvarer på Hustad [i Romsdal]. Men resten av farsarven skal Margreta ha forspilt. Den tredje søsterens, Ingebjørgs, rett  berøres ikke av forliket, og jomfru Åsas fremtidige ektemann skal kunne bryte det, om han kan prove at det er til skade for henne; i så fall skal arvespørsmålet avgjøres etter love.

DN Nr. 172   2. August 1329 b. II s. 147f   Bergen
Sammendrag: Eindrid Simonssön, Gulathingslagmand, Baard Peterssön, og tre Andre kundgjöre et Forlig mellem Hr. Finn Ogmundssön og Fru Kristin Ivarsdatter paa dennes Datter Jomfru Aasas Vegne paa den ene Side, og Tidemand af Lybek og hans Hustru Margareta paa den anden, om Arven efter begge Kvinders Fader og Fru Kristines Mand Hr. Peter i Ædö.

Kilde: Dokumentasjonsprsojektet