30. juni 1355

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Lodve Eiriksson 
Skorung Arnbjørnsson
Arne Ellingsson
Sigurd Eiriksson

"Barkegarden" i Hjelvika
Testegard i Veøy

DN Nr: 88.   Dato: 30. juni 1355. Sted: Veøy.   b.XXI s. 71
Sammendrag
: Lodve Eiriksson kvitterer for å ha mottatt full betaling av Skorung Arnbjørnsson for 1 øresbol i "Barkegarden" i Hjelvika i Straums åttung (i Romsdalen). Jfr. nr. 101. Nevnt Arne Ellingsson og Sigurd Eiriksson.

RN Nr. 332   Dato 1355 juni 30   Veøy   b. 6 s. 127
Regest: Kvitteringsbrev utf av Lodve Eiriksson: Han har fått full betaling for 1 øyresbol i Barka gardenum i Hjelvik i Straums- åttingen, som han selde til Skjering Arnbjørnsson og arvingane hans etter han. Arne Erlingsson og Sigurd Eiriksson var til stades. Brevet vart utferda i loftet i Testegard i Veøy.

Kilde: Dokumentasjonsprsojektet