7/14. Oktbr. 1358

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Jon Nikulasson
Brynjulv Nikulasson
Arne blyfot
Eiliv Arnesson
Andres Heinsesson

Bogge
Blyfotgarden på Veøy

DN Nummer: 361.   Dato: 14 Oktbr. 1358. Sted: Veö.   b.I s. 282
Sammendrag: Jon Nikulassön kundgjör en Aftale med sin Broder Brynjulf, at denne, medens Jon er borte, skal have et Öresbol i Baggar i Öyrisfjords Otting i Romsdal, mod en aarlig Afgift af en Vætt Mel; kommer Jon ikke tilbage, skal Eiendommen tilhöre Brynjulf.

RN Nr. 540 1358 okt 7   Blyfotgarden på Veøy  b. 6 s. 191f
Regest:Avtale utf av Jon Nikulasson: Han har same dagen avtalt med Brynjulv Nikulasson, bror sin, at Brynjulv skal ha 1 øyresbol som Jon eig i Bogge i Eresfjord åtting medan Jon er borte. Sit Brynjulv på eigedomen, skal han svare 1 vett mjøl om året, elles kan han bygsle bort jorda som si eiga. Han skal ha første rett til å løyse inn denne jorda og meir til, dersom Jon kjem att og vil selje. Kjem Jon ikkje att, skal han eige øyresbolet. Jon har selt han ei rutet pute og fått betalinga.
Besegla av utf, Arne blyfot, Eiliv Arnesson og Andres Heinsesson.

Kilde: Dokumentasjonsprsojektet