1361-62 1375-76

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Erik Stensvold
Jon Styrkaarssön
Gunder paa Melle

Inder-Bogge
Haga (Hagabø)
Melle 

DN Nummer: 52. Dato: 1361-62. 1375-76. Sted: [Romsdal].
Sammendrag: Om Odelsretten til og Mageskifte angaaende Gaardene Inder-Bogge og Haga (senere Hagebö) i Erisfjord i Romsdalen.
Kfr.  Brevene No. 325 og 399 i Dipl. Norv. III.
Ovennævnte (Kommentar til den trykte teksten)
Erik Stensvold var af Jon Styrkaarssön paa Indrebugge og Gunder paa Melle i Sundals Prestegjeld paa Nordmöre tiltalt for tilligemed sine Medarvinger at have tilegnet sig deres Odel, Gaarden Hagebö ovenfor Indbugge, hvorom de fremlagde et Pergamentsbrev, der ikke fandtes at være, som det burde, da det var raderet og viste to Slags Haandskrift og Blæk, hvorimod Erik i Henhold til sine fremlagte Odelsbreve tilkjendtes Retten til den omtvistede Gaard. 

RN Nr. 597 Dato: [1375 zug 9 - 1376 aug 17] [Romsdal]
Regest
: Brev om makeskifte og odelsrett til gårdene Bogge og Hagbøen.

Kilde: Dokumentasjonsprsojektet