3 Decbr. 1531 

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Erkebiskop Olaf
Kong Christiern II 
Hans Krukow
Mogens Arnessön
DN Nummer: 658.   Dato: 3 Decbr. 1531. Sted: Stenviksholm.   b.VIII s.684
Sammendrag: Erkebiskop Olaf af Throndhjem tilkjendegiver Indbyggerne i Fosen Len, Edö, Romsdalen og Söndmör, at Kong Christiern II er kommen til Landet med et betydeligt Antal Krigsfolk, og at det hele Söndenfjeldske Norge har underkastet sig ham; Kongen har til Forkyndelse for Indbyggerne nordenfjelds skikket Erkebispen Breve, som denne nu sender til dem med Hans Krukow og Mogens Arnessön og anbefaler dem at rette sig efter.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet