[Våren] 1538

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
oluff bøyniessøn
rassmwss olsøn
oluff iewerssøn
fyennd jonnssøn
* arme eynggelbrettssøn
laurss eyngelbrettssøn
niells stauffenssøn
stawffen nielsøn
eyrck olssøn
oluff ieffwersøn
 *aleyff bøyressøn
assløyff gunderssøn
Marit Jonsdotter
Henrik skredder
Eyvind Amundsson,

Aure
Hæstad

DN Nummer: 836.   Dato: [Våren] 1538. Sted: Vågøy.
Sammendrag: 12 svorne lagrettemenn, oluff bøyniessøn rassmwss olsøn, oluff iewerssøn, fyennd jonnssøn, * arme eynggelbrettssøn, laurss eyngelbrettssøn, niellsstauffenssøn, stawffen nielsøn, eyrck olssøn, oluff ieffwersøn, *aleyff bøyressøn,
assløyff gunderssøn i Vågøy åttung i Romsdalen vitner at Marit Jonsdotter, Henrik skredders hustru, er eneste rette odelsarving til Aure og Hæstad (i Fræna) etter sin mors godfar Eyvind Amundsson, hvis forfedre hadde eid disse gardene i uminnelig tid. Men eiendomsretten var bestridt av dem som satt på gardene, og saken var så stevnt til lagtinget samme sommer.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet