29. juni 1562 

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Olav Ivarsson
Eindrid Gammalsson
Ottar Jonsson

Hjelvika (i Veøy)
Sira
Tjelle 

DN Nummer: 1098.   Dato: 29. juni 1562. Sted: Hjelvika.   b. XXI s. 849
Sammendrag: Olav Ivarsson og Eindrid Gammalsson kunngjør at de med sine barns samtykke har delt Hjelvika (i Veøy) seg imellom på den måten at hver skal ha halvparten, det er 4 øres leie. Olav kunngjør dessuten at han har byttet til seg 2 øres leie i Sira i Eresfjords åttung og Sira kirkesokn fra Ottar Jonsson i Tjelle (i Nesset).

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet