Skjering Arnbjørnsson

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Sköreng i Hjalmvik
Arnbjörn i Böey
Mald
Steinar klerk
Hallkjell Kugsson
Erling Sigurdsson

 

nordre Hjelvik
Böey

DN Nr: 147.  b.III s.140
Sammendrag
: Sköreng i Hjalmvik kjöber 1 Öresbol i nordre Hjalmvik (Veö Sogn i Romsdalen?) af Arnbjörn i Böey for to Kjör og en Hest.

RN  Nr. 500 b. 4 s. 191
Regest: Kjøpebrev fra Skering i Hjelvik: Han har kjøpt 1 øb i nordre Hjelvik av Arnbjørn i Bøøya for 2 kyr og 1 hest verd 4 kyrlag. Arnbjørns kone Mald samtykte. Steinar klerk formulerte handelen.

Til stede var Hallkjell Kugsson, Erling Sigurdsson og mange andre gode menn. Skering [nå omtalt i 3. person] betalte kjøpesummen til Arnbjørn mandag etter påskeuken [20 april].

Kilde: Dokumentasjonsprsojektet

Kjøpekontrakt fra Hjelvik av 20. april 1327, hvorefter Skøreng i Hjelvik kjøper 1 øresbol i den nordlige gård ("Norigaren") i Hjelvik av Arnbjørn i Bæøy i Fræna for to kjør og en hest.

Tat se ollom monnom kunnikt at ek Skærengr i Hiamluicum hæifir kæyft æyræs bol iardar j Hia(l) muicum i nærdsta gardenom af Arnbirne i Bææy med iayrde Mald hans kono firir ii kyr ok iiii kua hest mezt hestr minna en fiorar kyr. Ta skal ek beta honom so mykit som hestr mezt minna, skilde Steinar klerkr firir tesso kaupe hia verande Halkæli Kugs syni ok Ællinge Sygurs syne ok morghom odrom godom monnom ok afræide Skærengr tessa aura sem adr sæiger Arnbinne i Bææy a mana daghen næsta paska uieu a vlii are vars vyrdulegs herra Magnusar med guds miskun Norex Sya ok Skane konongs.

            Bol betyder en jordeiendom, som er gjenstand for beboelse og drift, et "ørebol" følgelig en jordeiendom, som gir en øre i leie (avgift), eller som med andre ord er av en øres skyld.

Kilde: Anton Rydjord: Gamle dokument fra Veøy. Romsdal Sogelags årsskrift

Lodve Eiriksson 
Skorung Arnbjørnsson
Arne Ellingsson
Sigurd Eiriksson

"Barkegarden" i Hjelvika
Testegard i Veøy

DN Nr: 88.   Dato: 30. juni 1355. Sted: Veøy.   b.XXI s. 71
Sammendrag
: Lodve Eiriksson kvitterer for å ha mottatt full betaling av Skorung Arnbjørnsson for 1 øresbol i "Barkegarden" i Hjelvika i Straums åttung (i Romsdalen). Jfr. nr. 101. Nevnt Arne Ellingsson og Sigurd Eiriksson.

RN Nr. 332   Dato 1355 juni 30   Veøy   b. 6 s. 127
Regest: Kvitteringsbrev utf av Lodve Eiriksson: Han har fått full betaling for 1 øyresbol i Barka gardenum i Hjelvik i Straums- åttingen, som han selde til Skjering Arnbjørnsson og arvingane hans etter han. Arne Erlingsson og Sigurd Eiriksson var til stades. Brevet vart utferda i loftet i Testegard i Veøy.

Kilde: Dokumentasjonsprsojektet

Lodve (eller Loden) Eiriksson
Skjering Arnbjørnsson
Eirik Bårdsson
Sigurd Tordsson

Hjelvik

RN Nr. 714 1360 nov 14 (eller 1365 nov 15) b. 6 s. 240 

Regest: Salsbrev utf av Lodve (eller Loden) Eiriksson: Han har selt 1/2 øyresbol i Hjelvik til Skjering Arnbjørnsson og fått heile betalinga, 4 kyrlag.

Besegla av utf og Eirik Bårdsson og Sigurd Tordsson.

DN Nr: 101.   Dato: 14. november 1360 Sted: Uten sted.   b.XXI s.78f
Sammendrag: Lodve Eiriksson kunngjør at han har solgt Skorung Arnbjørnsson 1/2 øresbol i Hjelvika (i Veøy) for 4 kyrlag og har fått full betaling. Jfr. nr. 88

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet