Sigurd Eindridesson

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Sigurd Eindrideson
Erkebiskop Aslak
Olav Trondsson
Gaute Ivarsson

Sigurd Eindrideson bygsla Vinnan av Erkebiskopen, men han åtte ein gard sjølv óg, nemleg Dalsegg i Surnadalen. No hadde han forsømt å gjera det lovfesta vedlikehaldsarbeidet på Vinnan, og så fekk erkebiskopen dømt han for åbotsfall. Bota må ha vore dryg, for han laut gje frå seg fire spann i Dalsegg til erkebiskop Aslak. Men erkebiskopen har truleg ikkje funne nokon i Surnadalen som ville leige gården, og så fekk Sigurd Eindrideson leige Dalsegg som underbruk. Notisen om at Dalsegg er samleigt med Vinnan er skrive av erkebiskop Olav Trondsson eller Gaute Ivarsson, sa underbrukstiilhøvet må ha vara ei god stund. Korleis brukarane på Vinnan kunne gjera seg nytte av Dalsegg som ligg så langt unna, er det ikkje så godt å gjera seg opp noko meining om. Dei har vel ikkje rekna dei to mila over fjellet som nokon avstand i den tida.

Kilde: Nils Halland - Hemneboka. Første halvband. Bygdesoga fram til år 1700.

Jessa Olafsdatter
Ragnild Olafsdatter
Thorer Theiste
Olafssön
Sigrid Arnesdatter 
Sigurd Eindrideson
Thorkiell Benditzson
Simon Villialmsson
Styrkar Juarsson
Fridyker Jonsson
Pall Haldorsson
Denne Sigurd Eindrideson er kanskje identisk med ein Sigurd Eindrideson som er med og skriv under eit brev i Romsdalen i september 1447. Han er vitne i ei arvesak der.

Kilde: Nils Halland - Hemneboka. Første halvband. Bygdesoga fram til år 1700.

Diplomatarium Norvegicum b. II s. 584f  Nummer: 777. Dato: 29 Septbr. 1447. Sted: Romsdal

Sammendrag: Thorkiell Benditzson Sigurder Endridason Simon Villialmsson Styrkar Juarsson Fridyker Jonsson Pall Haldorsson svorne logretto men j Ræumsdale Lagrettemænd i Romsdalen vidne, at Hustru Jessa Olafsdatter, Ragnild Olafsdatter og Thorer Theiste Olafssön vare ægte sambaarne Söskende, samt at Sigrid Arnesdatter var Datterdatter af Ragnild, der var Hustru Jessas Arving.