Bjarne Erlingsson

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal

Bjarne Erlingsson (d. 1313) var gift til Giske og fekk med det ei omfattande jordgodseige. Men den jordegodseiga han sjølv førde med seg inn i ekteskapet var heller ikkje lita. Bjarne vart rekna som den rikaste mannen i landet i si eiga tid, noko vi ser prov på i testamentet han skreiv i 1309 der mange og verdfulle eigedommar vart gjevne til ulike geistlege intstitusjonar. I tillegg kom då det slektningane arva, og det var nok hovedtyngda.
Jon av Nidaros
Kong Magnus [Håkonsson]
Andres av Oslo
Arne av Stavanger
Erling [Alvsson]
Andres Plytt
Gaute i Talgje
Bjarne Erlingsson
Tore Håkonsson
Audun Hugleiksson
Vigleik Audunsson
Sigvat [Vigfusson]
Erlend
Torfinn
Audun [Sørkvesson]
RN  1277 aug 9   b. 2 s. 90   Nr. 181   Tønsberg
Regest: Forlik (compositio et finalis concordia) mellom erkebiskop Jon av Nidaros og kong Magnus [Håkonsson]: Innhaldet i hovudsak d s s i nr 109 , men med visse avvik og forliket blir ikkje gjort avhengig av paveleg samtykke. Strid om fortolkinga skal avgjerast ved voldgift av to menn, valde av kongen og erkebiskopen, og om dei ikkje blir samde kan dei oppnemne ein oppmann.

Gitt i nærvær av og under eid frå biskopane Andres av Oslo og Arne av Stavanger; baronane herr Erling [Alvsson], herr Andres Plytt, herr Gaute i Talgje, herr Bjarne Erlingsson, herr Tore Håkonsson, herr Audun Hugleiksson og herr Vigleik Audunsson; Nidaroskannikane Sigvat [Vigfusson], Erlend, Torfinn og Audun [Sørkvesson] som fullmektigar for domkapitlet, fullmektigar frå andre domkapitel og andre vise og skjønsame menn.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Bjarne Erlingsson
Margreta
Andres
Dronning Eufemia
Tore Håkonsson
Ingebjørg Erlingsdatter
Sigrid 
Jon
Kristin
Gyrid Andresdatter
sira Nikolas Pila
Håkon Toresson
Erling Vidkunnsson
sira Svein Olavsson
sira Guttorm Håkonsson.
RN Nummer 548 1309 jan 25 b. 3 s. 175 Bergen

Regest: Testament for Bjarne Erlingsson i Bjarkøy: Velger seg gravsted i Kristkirken i Nidaros. Til sjelehjelp for ham selv, kona Margreta og sønnen Andres får følgende geistlige institusjoner gaver ......

Dronning Eufemia får et forgylt beger, Tore Håkonsson en bolle, hans svigerinne Gyrid et staup og et gullbelte, Ingebjørg Erlingsdatter, hans kones søsterdatter Sigrid og brorsønnen Jon jordegods og svigerdatteren Kristin hele Giske og annet jordegods. Eksekutorer: Biskopen i Bergen og abbeden i Munkeliv. Vitner: Tore Håkonsson, Ingebjørg Erlingsdatter, Gyrid Andresdatter, sira Nikolas Pila, Håkon Toresson, Erling Vidkunnsson, sira Svein Olavsson og sira Guttorm Håkonsson.    

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet