Henrik Skredder

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Henrik skredere Under Trondheim by - Sør-Trøndelag

Henrik skredere 4 Lodd sølv

Kilde: Audun Dybdahl: Tiendpengeskatten som kilde til folk og samfunn ca. 1520

oluff bøyniessøn
rassmwss olsøn
oluff iewerssøn
fyennd jonnssøn
* arme eynggelbrettssøn
laurss eyngelbrettssøn
niells stauffenssøn
stawffen nielsøn
eyrck olssøn
oluff ieffwersøn
 *aleyff bøyressøn
assløyff gunderssøn
Marit Jonsdotter
Henrik skredder
Eyvind Amundsson,

Aure
Hæstad

DN Nummer: 836.   Dato: [Våren] 1538. Sted: Vågøy.
Sammendrag: 12 svorne lagrettemenn i Vågøy åttung i Romsdalen, oluff bøyniessøn rassmwss olsøn, oluff iewerssøn, fyennd jonnssøn, * arme eynggelbrettssøn, laurss eyngelbrettssøn, niellsstauffenssøn, stawffen nielsøn, eyrck olssøn, oluff ieffwersøn, *aleyff bøyressøn, assløyff gunderssøn vitner at Marit Jonsdotter, Henrik skredders hustru, er eneste rette odelsarving til Aure og Hæstad (i Fræna) etter sin mors godfar Eyvind Amundsson, hvis forfedre hadde eid disse gardene i uminnelig tid. Men eiendomsretten var bestridt av dem som satt på gardene, og saken var så stevnt til lagtinget samme sommer.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet