Kristin Toresdatter

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Bjarne Erlingsson
Margreta
Andres
Dronning Eufemia
Tore Håkonsson
Ingebjørg Erlingsdatter
Sigrid 
Jon
Kristin
Gyrid Andresdatter
sira Nikolas Pila
Håkon Toresson
Erling Vidkunnsson
sira Svein Olavsson
sira Guttorm Håkonsson.
RN Nummer 548 1309 jan 25 b. 3 s. 175 Bergen

Regest: Testament for Bjarne Erlingsson i Bjarkøy: Velger seg gravsted i Kristkirken i Nidaros. Til sjelehjelp for ham selv, kona Margreta og sønnen Andres får følgende geistlige institusjoner gaver ......

Dronning Eufemia får et forgylt beger, Tore Håkonsson en bolle, hans svigerinne Gyrid et staup og et gullbelte, Ingebjørg Erlingsdatter, hans kones søsterdatter Sigrid og brorsønnen Jon jordegods og svigerdatteren Kristin hele Giske og annet jordegods. Eksekutorer: Biskopen i Bergen og abbeden i Munkeliv. Vitner: Tore Håkonsson, Ingebjørg Erlingsdatter, Gyrid Andresdatter, sira Nikolas Pila, Håkon Toresson, Erling Vidkunnsson, sira Svein Olavsson og sira Guttorm Håkonsson.    

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Katerin på Orknøyene og Caithness
Erling Vidkunnsson
Sigurd Jatgeirsson
Håkon [Toreson]
Kristin [Toresdatter]
herr Hoskold
Jon jarl
RN Nr. 661 1329 mars 24 b. 4 s. 247 Kirkwall

Regest: Brev fra grevinne Katerin på Orknøyene og Caithness til herr Erling Vidkunnsson, den norske konges drottsete: Hun har kjøpt av herr Erlings ombudsmann herr Sigurd Jatgeirsson de jordene som herr Erling, herr Håkon [Toreson] og fru Kristin [Toresdatter] eide på [South] Ronaldsey. Men 45 punds verd som herr Håkon og fru Kristin eide der var tildømt jarlen, Katerins mann, for herr Hoskolds gjeld til Jon jarl, og han hadde gitt det videre til henne. Om dette har hun gjort en avtale med herr Sigurd: Hun vil la betale 25 engelske pund i Bergen til sommeren; til gjengjeld vil hun ha garantibrev fra herr Erling på jordene. 

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Katerin
Sigurd Jatgeirsson
Erling Vidkunnsson
Håkon Toreson
Kristin [Toresdatter]
Elin [Toresdatter, Erlings hustru]
Gunnar Gelleso
Håkon Bjørnsson
RN Nr. 664 1329 april 4 b. 4 s. 248 Kirkwall

Regest: Kjøpebrev fra Katerin, grevinne på Orknøyene og Caithness: Kunngjør, under henvisning til brevet nr 659 , at hun har kjøpt av herr Sigurd Jatgeirsson de jordene som herr Erling Vidkunnsson, drottsete, eide på [South] Ronaldsey, og som ikke før var tildømt henne, nemlig: I Stews 20 skillingers kjøp, i Kuikobba det samme, i Cleat 12 mark, i Thurrigar for 21 mark, i Brough for 9 mark, i Leoquoy 6 marks kjøp, i Lythe 20 skillingers kjøp, i Hoxa 10 skillingers kjøp, og dessuten det ubebodde Pentlands-skjæret for 20 mark. For de tre partene i dette godset som herr Håkon Toreson og fru Kristin [Toresdatter] hadde overlatt til herr Erling, betalte hun 50 mark brent (á 13 s 4 d) i gode engelske penger; den fjerdedelen som fru Elin [Toresdatter, Erlings hustru] eide, har hun tidligere betalt. Husene skal følge jorden.

Beseglet av [herr Sigurd], utstederen, sira Gunnar Gelleson og Håkon Bjørnsson.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet