Erling Vidkunnsson

 

Moldeglimt

Moldefolk

Diplomer Romsdal
Bjarne Erlingsson
Margreta
Andres
Dronning Eufemia
Tore Håkonsson
Ingebjørg Erlingsdatter
Sigrid 
Jon
Kristin
Gyrid Andresdatter
sira Nikolas Pila
Håkon Toresson
Erling Vidkunnsson
sira Svein Olavsson
sira Guttorm Håkonsson.
RN Nummer 548 1309 jan 25 b. 3 s. 175 Bergen

Regest: Testament for Bjarne Erlingsson i Bjarkøy: Velger seg gravsted i Kristkirken i Nidaros. Til sjelehjelp for ham selv, kona Margreta og sønnen Andres får følgende geistlige institusjoner gaver ......

Dronning Eufemia får et forgylt beger, Tore Håkonsson en bolle, hans svigerinne Gyrid et staup og et gullbelte, Ingebjørg Erlingsdatter, hans kones søsterdatter Sigrid og brorsønnen Jon jordegods og svigerdatteren Kristin hele Giske og annet jordegods. Eksekutorer: Biskopen i Bergen og abbeden i Munkeliv. Vitner: Tore Håkonsson, Ingebjørg Erlingsdatter, Gyrid Andresdatter, sira Nikolas Pila, Håkon Toresson, Erling Vidkunnsson, sira Svein Olavsson og sira Guttorm Håkonsson.    

DN Nr. 1 b. XV s. 1ff  25. januar 1308(09?) Bergen

Sammendrag: Hr. Bjarne Erlingssön i Bjarkö gjör sit Testamente og vælger sit Gravsted i Christkirken i Nidaros samt skjænker store Gaver til Kirker, Klostre, Slægtninge og Venner.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

Erling Vidkunnsson
Ingebjørg Erlingsdatter
Bjarne Erlingsson
kong Magnus [Eriksson]

Giske med Erkna og Havsteinen

DN Nr. 260   1354 jan 23 Nes i Romsdalen   b. 6 s. 105
Regest: Gåvebrev utf av Erling Vidkunnsson: Ved full helse gjev han Ingebjørg, dotter si, Giske med Erkna og Havsteinen, med selvær, eggvær og laksefiske, med korn, buskap, hestar og alt som høyrer garden til. På dødslega si hadde Bjarne, son hans, bede han gjere dette. Gåva skal haldast utanom skiftet etter Erling. Han ber kong Magnus [Eriksson] og alle gode menn stø Ingebjørg om nokon vil meinke henne gåva. Om dei andre døtrene hans eller mennene deira set seg imot, då skal Ingebjørg ha fjerding- og tiendgåve av alt han lèt etter seg.

DN Nr. 323   24 Januar 1354 (feildatert) Nes i Romsdalen b. II s. 263
Sammendrag: Hr. Erling Vidkunssön skjænker sin Datter Ingeborg hele Giske med alt Underliggende; men hvis mod Formodning hans övrige Döttre og Svigersönner modsætte sig dette, skal hun have Fjerdings- og Tiende-Gave af
alt hvad han eier.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet