Henning

Christophersen

Abelseth

 Abelsethaugen

Født 28.07.1778 i Fyllingen, Borgund, MR   Døpt  02.08.1778 i Borgund kirke
Foreldre:  Christopher Henningsen Abelseth og Emte Dorothea Olsdatter Honningdal 

Gift 10.11.1804 i Vor Frues kirke i Trondhjem med Eva Christine Krog (Bloch)
a. Christopher (1809 - 1809)
b. Johan Ulrich (1811 - 1880)
c. Hans Bloch Abelseth

Død ca. 1839

Familiebakgrunn og sosial status
Henning Abelseth vokste opp på Fyllingen i Borgund der han var født 28. juli 1778. Her voks han opp sammen med minst 2 brødre og 1 søster som var født tett etter hverandre. Faren var kjøpmann og Hennings forfedre var proprietærer, handelsmenn, embetsmenn og geistlige. Så han vokste opp i et økonomisk solid hjem, og led ingen materiell last. Hans oldefar var fogden Hans Thiis Nagel (ca, 1700 - 1769), eieren av Svanøy godset i Sunnfjord. Hans bestemor Marte Margrete var søster av Maren Nagel som var gift med Peter Møller, stamfar til Møller - familien på Moldegård. Familien var stor, rik og mektig. Hennings far hadde 12 søsken og kjente slektsnavn som kan knyttes til Henning Abelseth utenom de nevnte er mange, f. eks. Helkand, von Storm, Arentz, Heiberg, Leganger, Tonning, Worm, Rue, Honningdal, Holtermann, Mechlenburg, Bagge og Høeg for å nevne noen. Forutsetningene til å komme seg fram i verden skulle altså være tilstede når det gjaldt kontakter og familie som kunne hjelpe ham fram både sosialt og når det gjaldt karriere.

Og når vi møter ham igjen i 1801 i Molde er han "skriverkarl" hos sin dyktige slektning, Jacob Møller som drev en allsidig handelsvirksomhet og hvor Henning ganske sikkert fikk et godt innblikk i datidens handel. Den gangen bodde han "Udpaa Gaden No 78" og omtales som ugift skriverkarl, 23 år gammel. 

Henning Abelseth var av og til fadder, og det kan fortelle oss litt om hans sosiale liv. Blandt annet var han fadder til styrmann Jens og Lars Dahls barn. 

Kort tid før han giftet seg med Eva Christne Krog kjøpte han på auksjon etter Mathias J. Goldt halvparten av en oppbygd, lukket stol i Molde kirkes nordre kors og vestlige side på kirkeveggen. Den andre delen ble brukt av hans slektning Jens Worm Møller. 

1803 Henning Abelseth kjøpte 1803 Byfogd Øwres gård nr. 12 af enken for 1500 Rdlr. 

Forretningsvirksomhet

Tangaske
Nesten alle Moldes kjøpmenn deltok i skipningen av tangaske. Henning Abelseth stod øvderst på lista med 400 rd. 

Det maa ha gått dårlig med hans forretninger ettersom gaarden i 1820 var pantsat med 1. Prioriteter (deriblant til Prostinde Stub for 1700 Spd.) 1824 I 1824 kjøpte han den lille gård nr. 9, som i 1839 ved Auktionsskjøde gikk over til Enken (han er altså død omtrent ved det år).

Borgervæpningen
Henning Abelseth var menig i Moldes Borgeres væpning 1. avd. som besto av kjøpmenn og handverkere. Allerede i 1746 foreslo Stiftsamtmann Stockfleth, at det skulle oppnevnes offiserer og borgere bli øvd opp i bruken av "Rør-Gewehr, men det ble den gang ikke realisert. Men etter engelskmennenes mislykte forsøk på å ta den danske flåten i 1801ble det fortgang i arbeidet med å organisere en borgervæpning. Det ble nå organisert borgervæpning rundt om i norske byer etter ordre ovenfra. I Molde hadde byfogden overoppsyn og sto ansvarlig overfor stiftsamtmannen. Menn som ikke var i hæren eller flåten,men som likevel var stridsdyktige ble organisert i  borgerkompanier, under ledelse av borgere. Korpset var delt i to avdelinger. Hver avdeling hadde en kaptein, 2 løytnanter og tre underoffiserer. Apotekeren og de eligerte borgere var fritatt, de andre mannlige beboerne var tjenestepliktige fra 16 år og helt til 50 års alder.

Første avdeling besto av borgere av kjøpmanns- og håndverkerklassen. Den andre avdelingen besto av arbeidere og huseiere som ikke hadde borgerskap.  I følge listene utferdiget av avdelingssjefene den 24. september 1801 var det 38 mann foruten sjefen i 1. avdeling, mellom dem kaptein William Allan d.y., løytnanter Jeppe Anthoni Øwre og student Niels Bendixen. Underoffiserer var Peder Hansen, Mathias Schultz og Eric Røring. Blant de menige var kjøpmennene Nicolai Peter Møller, Lars Dahl, Jacob Schultz Møller, Henning Abelseth, Claus Stephensen, Jens Worm Møller, Hans Thiis Møller.

Andre avdeling bestod av 53 mann og Thomas Schelderup var sjef sjef, Johan Gørvel og Jacob Geelmuyden var løytnanter og de tre underoffiserene var A. Kjøstolfsen, Ole Bendixen og Simon Jonsen. Denne avdelingen besto for det meste av arbeidere, matroser og tjenestedrenger. Allerede i borgervæpningens første år, søkte Johan Gørvell om å bli premierløytnant istedenfor Jeppe Øwre, men fikk avslag.  I 1815 var sjefsposten vakant, løytnantene var Jeppe Øwre og Eric Wingaard.I 1842 var Jeppe Anthoni Øwre rykket opp til kaptein, og løytnantene var P. R. Møller og P. Nicolai Møller.

Den 6. oktober 1801 meldte stiftsamtmannen i Trondheim, Grev Moltke, til Canselliet at borgervæpningen i Molde var organisert, og den 14. november s. å. sendte Kongen et takkeskriv. Geværer skulle ifølge Moltkes brev til byfogden skaffes fra Trondheims arsenal for 6 ort pr. stykk.

Ser en bort fra betjeningen av batteriet ved Tollboden synes det som om korpset stort sett har eksistert på papiret. Offiserstittelen synes å ha vært ettertraktet. De tjenester som borgervæpningen sto for i de større byene, ordensvern og ved festlige anledninger med dertil hørende uniformering ble det vel i liten eller ingen utstrekning bruk for.

Motgang
Molde Kirkebog 1809 19/5 begravet Kjøbmand Henning Abelsæths Søn, Christopher, 6 Uger gl.

Barn av Henning og Eva Christine og deres etterkommere:  

                  ii.     Johan Ulrik Henningsen Abelseth, f. 1811, Molde; d. 1880, Trondheim, ST gift med Julie Marie Dorte Lemvig 16. september 1839, Langesund; f.  26. november 1810, Fredrikstad; d. 1892, Trondheim, ST. Døpt 31.01.1811. Foreldre Hans Lemvig og Ragnhilda Kistine Trane.  (Gift 24.08.1810)

Johan Ulrik Henningsen Abelseth: Molde Kirkebog 1811 30/5 døbt Johan Ulrich - foreldre Kjøbmand Henning Abelseth og Eva Christine Krog Abelseth sp. Madm.  Bloch, Madm Lovise Møller, Jomfru Astrup (datter sogneprest Nicolai Astrup og Kristine Margrethe Abelseth?), Hans Thiis Møller, Thomas Schjelderup, Lauritz Møller

I 1865 viser folketellingen at han bodde på Hamar i Kvartal 24,
Johan var, husfar, kontorbetjent, gift, 54 år og født i Molde. Gift med Julie Marie, 54 år, født på Onsøe.
Johan og Julie Marie hadde da disse barna boende hjemme hos seg:
a. Eva Christine, 24 år  og Johan Fredrik, 17 år, begge født på Næs-

Magnar Kruse Bjørge " Familien Abelseth" skriver at han er lensmann på Nes, Hedmark.

I 1875 bor han i Øvre Møllebergt. 21, Trondheim og står oppført i folketellingen som:
Johan Abelseth, husfader, losjerende, gift,
Helt forsørget af Fattigv. forhenv. Lensmand, født 1809 i Molde, Form. en Skrue løs.

Han bor da ikke sammen med sin kone, for hun er i samme folketelling registrert bosatt i Østregade 4, Trondheim:
Julie Abelseth, Lem i Huset, f. 1811 i Fredrikstad.

Døde på de engelske stiftelser i Trondheim sept. 1892, hvor hun ble opptatt i okt. 1868.   Pers. Tidsskrift 3 r. b.l s. 52 og b. 2 tillegg)  

Barn av Johan og Julie Marie Dorthe:
a. Eva Christine (f. ca. 1840)
b. Johan Fredrik (f. ca. 1848)

I folketellingen for 1875 i Trondheim, er Eva Christine registrert i Rebslagertveiten 7;
Lars Arnoldus Martin Gellein, hf,
Huseier Kontorist hos Forstanderen for de Angellske Stiftelser og Sekretair hos Stiftelsernes Inspektion, f. ca. 1836 i Trondhjem,
Eva Christine Gellein, kone, f. ca. 1840 på Næs i Hedemarken. 
De står oppført med sønnen Johan Christian Gellein, sønn, f. ca. 1872 i Trondhjem.

Sønnen Johan Fredrik er registrert i  folketellinga 1900 for Kristiania - Markveien 22:
Johan Gellein, hf, gift, politikonstabel, f. ca 1872 i Trondhjem, bor sammen med kona Maren Gellein, f. ca. 1874 i Eidsberg, barna Esther Gellein, ug., f. 1896 på Lysaker ugift og sønnen Johnny Gellein, f. ca. 1896.

                  ii.    Hans Bloch Abelseth. Underoffiser   Født ca. 1820.
Hans Block Abelseth (32 år), gift 27.06.1852, med Anne Johanne Danielsen (36 år), i Garnisons Sogn, København

Kilder:
Schneider, J. A.: Molde og Romsdalen
Bjørge, Magnar Kruse: Familien Abelseth. Ålesund, 1960..
Mørkvig: Svend Aage: Mechlenburg - Patricierslægt gennem 500 år
Digitalarkivet - folketellinger 1801, 1865, 1875 og 1900
Collins samlinger.
FamilySearch

Ved folketelling 1801 i Bolsø, Molde,  Udpaa Gaden No 78

Henning Abelseth
Jacob Møller
Imanuel Rose
Ole Bendixsen
Peder Andersen
Berethe Biertesdatter

Ved folketelling 1801 i Bolsø, Molde,  Udpaa Gaden No 78 bor den ugifte skriverkarl Henning Abelseth, 23 år, Husbonden er  Jacob Møller, ugift kjøpmann - 40 år. Ellers finner vi også i husstanden Imanuel Rose, 14 år - ugift skriverdreng, Ole Bendixsen, 32 år - Ugift handelsgesel og tjenestefolkene Peder Andersen - 45 år ugift og Berethe Biertesdtr - 36 år ugift.   

Kilde: Digitalarkivet

Molde Kirkebog 1802 28/5 


Jens Dahl
Berthe Dahl
Madm. Gørvel
Madm. Grindberg
Jomfr. Mylenphort
Jens W. Møller
Thomes (Tønnes?) Dahl
Henning Abelseth

Molde Kirkebog 1802 28/5 døbt Knud Johannes foreldre Styrmand Jens Dahl og Berthe Dahl. Tils. Madm. Gørvell, Madm. Grindberg, Jomfr. Mylenphort, Hr. Jens W. Møller, Hr. Skibscapt. Thomes Dahl, Hr. Henning Abelseth.  

Kilde: Collin

1803 

Henning Abelseth 
H. Th. Møller 
Peter Møller
Byfogd Øwre

Christopher Henningsen Abelseth

Gaard nr. 12 

Henning Abelseth, neveu af H. Th. Møller sr. (Navnet Abelseth bæres som Døpenavn af 2 af Peter Møllers barn), kjøpte 1803 Byfogd Øwres gård nr. 12 af enken for 1500 Rdlr.

Kilde: Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

Henning Abelseth var ikke nevø av H. Th. Møller. Men hans far Christopher Henningsen Abelseth var søskenbarn av H. Th. Møller.

Romsdals Skifteprot. 2 p. 322 og 329 1803 5/4

Peter Nicolay Møller
Maren Nagel
Henning Abelseth
Christopher Abelseth
Sognepræst Kielstrup
Prokurator Landmark
Rose

Romsdals Skifteprot. 2 p. 322 1803 5/4 Skiftesamling i afgl. Kjøbmand Peter Nicolay Møller og Hustru Maren Nagels Bo, hvor fremglagdes Skrivelse dat. 20/3 s.a. fra kjøbmand Hr. Henning Abelseth i Molde, hvori han tilbyder at ville betale til Boet 300 Rdlr. for den Gjeld hans Fader Christopher Abelseth er skyldig til det Møllerske Stervbo  og hvilket Tilbud antoges, Skrivelsen er saalydende:Promemoria. Da jeg ved at min Fader skylder endel Penger til afgl. Hr. Petter N, Møllers og Hustru Maren Nagels Stervbo og det er enhver bekjendt at han ikke kan betale endog det allermindste af denne Gjeld, som en uvederhaftig Mand, da de faste Eiendomme ere pantsatte til Sognepræst Kielstrup og Prokurator Landmark, men om mulighed faa denne Sag paa bedste Maade afgjort, der for meg som Søn er meget graverende og ubehageligt, Tager jeg meg den Fridhed at byde de repekterte arvinger efter Sal. Hr. Møller og Hustru 300 Rdlr. for bemeldte Gjeld, hvilket Bud jeg haaber mine Herrer aksepterer, vel overbevisende om at det er meget usikkert for mig at faa mit Udlæg erstattet, men for at befrie mine Forældre for den yderste Mangel og Bettelstaven, vedgaar jeg dette Bud som ved min Hjemkomst fra Bergen, skal prompte vorde betalt, naar samme er approberet af høistærede Herrer, uagtet gj meget vel undseer at det Hele for meg er af Handerne.

Molde 26 Marti 1803    Ærbødigst Henning Abelseth

Romsdals Skifteprot. 2 p. 329 ved Boets Indtægtsberegning siges at Christopher Abelsets Gjeld var 3556 Rd 11sk. hvoraf kun at erholde til ovennevnte 300 Rdlr. - og de af Roses Bo intet er mere at bekommen end allerede er indflydet, saa falder denne Fordring Molde 

Kilde: Collin

Kirkebok 1803 8/3

Helena Maria Dahl
Lars Dahl

Maren Friis Dahl
Madme Gørvell
Mdme Leth
Grethe Stephensen
Lieut. v. Throne

Henning Abelseth

Kirkebok 1803 8/3 døbt Helena Maria - foreldre Kjøbmand Lars Dahl og Madm. Maren Friis Dahl. Tils. Madme Gørvell, Mdme Leth, Jomfru Grethe Stephensen, Hr. Lieut. v. Throne, Hr. Abelseth.

Kilde: Collin

1804

Pram
Kjøpmann Abelseth
Kjøpmann Wiingaard

Etter sitt besøk i Molde i 1804 skriver Pram om de viktigste kjøpmenn: Abelseth & Wiingaard ere nyligen her nedsatte Begyndere, flinke og unge Mænd, som synes med klogskab at arbeide sig frem, dannede paa et Par af de gode Contorer i Trondhjem. Molde Kirkebog 

Kilde: Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

1804 5/7

Hr. Abelseth
Tønessen

1804 5/7 Hr. Abelseth fadder til Tønessens Barn 

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog  p. 68  Under Dato Molde 25/8 1804

Henning Abelseth
Mathias Joachim Goldt
Jens Worm Møller 

Molde Kirkes Regnskabsbog  p. 68  Under Dato Molde 25/8 1804 har kirkeværgen tilbøxlet Hr. Henning Abelseth, som ved Auktion efter Doktor Mathias Joachim Goldt 22/8 1804 havde tilkjøbt sig Halvdelen udj en opbygget lugt Stol i Molde Kirkes nordre Kors og vestlige Side paa Kirkeveggen og hvorudi Hr. Jens Worm Møller ejer og bruger den anden halve Deel.  

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1805 22/2

Kjøbmand Abelseth
Steenbuch

Molde Kirkebog 1805 22/2 Kjøbmand Abelseth fadder til Steenbuchs Barn  

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1807 26/4

Kjøbmand Abelseth
Steenbuch

Molde Kirkebog 1807 26/4 Kjøbmand Abelseth fadder til Steenbuchs Barn  

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1809

Ole Olsen Aarvig
Martha Olsdatter Berg
Jens Bjørset
Hr. Abelsæt

Molde Kirkebog 1809 trolovet Ole Olsen Aarvig og Pige Martha Olsdatter Berg. Sp. Jens Bjørset, Hr. Abelsæt. Copuleret i Borgen kirke.

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1809 19/5 

Henning Abelsæth
Christopher
Abelsæth

Molde Kirkebog 1809 19/5 begravet Kjøbmand Henning Abelsæths Søn, Christopher, 6 Uger gl.  

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1811 30/5 

Johan Ulrich Abelseth  Henning Abelseth
Eva Christine Krog Abelseth 
Madm. Bloch 
Lovise Møller 
Jomfru Astrup  
Hans Thiis Møller 
Thomas Schjelderup Lauritz Møller  

Molde Kirkebog 1811 30/5 døbt Johan Ulrich - foreldre Kjøbmand Henning Abelseth og Eva Christine Krog Abelseth sp. Madm. Bloch, Mdm Lovise Møller, Jomfru Astrup (datter sogneprest Nicolai Astrup og Kristine Margrethe Abelseth?), Hans Thiis Møller, Thomas Schjelderup, Lauritz Møller  

Kilde: Collin

Molde Kirkebog 1811 10/7

Margrethe Kaasbøl
Frideric Dyblie
Hendriche Dyblie
Madme Mahle
Madme Dyblie
Else Dahl
Hr. Mahle
Christian Dyblie
Hr. Abelseth.

Molde Kirkebog 1811 10/7 døbt Margrethe Kaasbøl foreldre Kjøbmand Frideric Dyblie og Hendriche Dyblie. Tils. Madme Mahle, Madme Dyblie, Jfr Else Dahl, Hr. Mahle, Hr. Christian Dyblie, Hr. Abelseth.

Kilde: Collin

1820

Erik Wiingaard
Eva Christine Abelseth 
Prostinde Stub

Briggen "Forsøget"

Han var i firma med Erik Wiingaard, og var gift med Eva Christine, datter av føreren av Briggen "Forsøget". Det maa ha gått dårlig med hans forretninger ettersom gaarden i 1820 var pantsat med 1. Prioriteter (deriblant til Prostinde Stub for 1700 Spd.)

Kilde: Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

1824

Henning Abelseth 

Moldes Borgeres væpning

Gaard nr. 9

I 1824 kjøpte han den lille gård nr. 9, som i 1839 ved Auktionsskjøde gikk over til Enken (han er altså død omtrent ved det år). Nesten alle Moldes kjøpmenn deltok i skipningen av tangaske. Henning Abelseth stod øverst på lista med 400 rd. Henning Abelseth var menig i Moldes Borgeres væpning 1. avd. som besto av kjøpmenn og handverkere

Kilde: Schneider: Molde og Romsdalen (1905)

   

Oversikt aner

Generation I

1 Christopher Henningsen Abelseth. (06.09.175 - 1807) Gift 06.11.1777 med
2 Emte Dorothea Olsdatter Honningdal. (1751. -  )
    Barn:
   
     Henning Christophersen Abelseth.  
   
     Christine Margrete Christophersdatter Abelseth. Født 04.02.1779 i Fyllingen, Borgund, MR. 
   
     Hans Christophersen Abelseth. Født 1780 i Fyllingen, Borgund, MR.
   
     Petter Christophersen Abelseth. Født 1782 i Fyllingen, Borgund, MR.

Generation II

3 Henning Chrsitophersen Abelseth. (12.12.1723  - 26.06.1774). Sogneprest til Haram. 
4 Marthe Margrete Nagel. (ca. 1735 - 15.11.1793)
    Barn:
   
     Christopher Henningsen Abelseth. (06.09.1751 -  1807)
   
     Kristine Margrethe Henningsdatter Abelseth. (1754  - 02.11.1829)
   
     Hans Thiis Nagel Henningsen Abelseth.(1755 - 28.04.1795)
   
     Henninge Margrete Henningsdatter Abelseth. (1758 - før 1774.)
   
     Maren Henningsdatter Abelseth. (1759 - 1798)
   
     Charlotte Amalie Henningsdatter Abelseth. (1762 -1840)
   
     Henning Martin Henningsen Abelseth. (1766 - 1798)
   
     Margrete Marie Abelseth. (1767 - 1840)

5 Ole Honningdal. (1725 - 1786). Handelsmann og gjestgiver. Gift med 
6 Mette O. Rue.  
   
Barn:
   
     Emte Dorothea Olsdatter Honningdal. Født 1751. 
        Christian Sevrin Honningdal. ( 07.01.1770 - 1832). Handelsmann på Stenvågnes. 

Generation III

7 Christopher Olsen Abelseth. (1690 -  22.08.1764).Handelsmann og grunnrik gårdeier Gift med
8
Charlotte Amalie Møller.(1692 - 1775)
   
Barn:
   
     Anne Christophersdatter Abelseth  (1718 - 1799.)
   
     Ole Chrsitophersen Abelseth. (1719 - 1728)
   
     Andreas Christophersen Abelseth. (1721 - 1722)
   
     Henning Chrsitophersen Abelseth.(12.12.1723 - 26.06.1774)
   
     Maren Christophersdatter Abelseth. ( 1725 -1761.)
   
     Charlotte Amalie Christophersdatter Abelseth (1727 -1804)
   
     Ole Christophersen Abelseth. ( 1730 - 1730.)
   
     Carl Fredrik Christophersen Abelseth.(1731 - 1738)
   
     Margrete Marie Christophersdatter Abelseth. (1733  - 1733.)
   
     Christen Møller Abelseth. (1734 - 1799) Handelsmann og proprietær.
   
     Marie Margrete Christophersdatter Abelseth.(1737 - 1737)

  9 Hans Thiis Nagel. Fogd. 
10.
Christine Margrete Jensdatter Worm.(ca.1699 - 1768)
   
Barn:
   
     Marthe Margrete Nagel. (ca. 1735 - 15.11.1793)
   
     Anna Laurentze Nagel. (1746 - 1823.)

Generasjon IV

11 Ole Lauritsen Abelseth. (ca. 1658 - 1711) Lensmann i Valle skiprede og handelsmann.
   
Barn: 
   
     Laurits Olsen Abelseth.(1680 - 1713)
   
     Margrethe Olsdatter Abelseth. (1682 - 1740)
   
     Elisabeth Olsdatter Abelseth.(ca. 1683 - 1755)
   
     Mads Olsen Abelseth. (ca. 1685 - 1719)
   
     Christopher Olsen Abelseth. (1690 - 22.08.1764)
   
     Paul Olsen Abelseth.(1695 - 1742). Godseier. 
   
     Jens Olsen Abelseth.(1697 - 1754)

12  Andreas Hansen Møller. (ca. 1645 - 1708). Fogd på Sunnmøre. 
13 Anne Christensdatter Randers.(ca.1652 - 1728)

Generation V

14 Laurits Olsen Abelseth. (1616 - ca. 1690) Lensmann i Valle.
15
Margrethe Laugesdatter Gamst.  
   
Barn: 
   
     Ole Lauritsen Abelseth. (ca.1658 - 1711)
   
     Ragnhild Lauritsdatter Abelseth. (1660 - 1733)

Generation VI

16 Oluf Jonsen Abelseth. (ca. 1570 - ca. 1653) Lensmann i Valle. 
17
Margrethe
   
  Barn:
        Birgitte
Olsdatter Abelseth.  
   
     Anne Olsdatter Abelseth.
   
     n.n. Olsdatter Abelseth. Död før 1653.
   
     n.n. Olsdatter Abelseth. Död før 1653.
   
     Ole Olsen Abelseth. Död ca. 1660. 
   
     Laurits Olsen Abelseth. (ca.1616 - ca. 1690)

18 Lauge Jensen Riksheim. Gift med
19 Lisbeth Sjursdatter.  

Generasjon VII

20 Sjur Torkellsen Helgebostad.  
    Barn:
   
     Lisbeth Sjursdatter
   
     Birgitte Sjursdatter.
   
     Adelus Sjursdatter.

Generasjon VIII

21 Torkjell Sjursen. Kapellan i Hevne på Hitra.. Död før 4. juli 1577 Gift med 
22 Berette Jacobsdatter

Generasjon IX

23 Sjur. Gift med efterföljande ana. 
24 Anne Mikkelsdatter.
     Barn:
   
     Gjertrud Sjursdatter.                    
        Torkjell Sjursen. Död før 4. juli 1577 
   
     Even Sjursen.
   
     Gudbrand Sjursen.

24 Anne Mikkelsdatter. Gift med 

Generasjon X

25 Mikkel. Gift med
26 Gyrid Jonsdatter.