Christopher 

Henningsen

Abelseth 

Født: 06.09.1751 i Holmedal. 

Foreldre: Henning Christophersen Abelseth og Marthe Margrete Nagel

Gift 06.11.1777 med Emte Dorothea Olsdatter Honningdal
a. Henning
b. Christine Margrethe
c. Hans (1780 -    )
d. Petter (1782 -     )

Død: 1807, Fyllingen, Borgund, Mr.

Student fra Bergen katedralskole 1771, vendte tilbake til Sunnmøre og ble handelsmann på Fyllingen på Sula. Han var meget formuende, men det gikk dårlig med handelen, så han måtte pantsette sitt jordegods og handelsstedet. Han hadde i 1790 sluttet å handle (tingbok), men hele hans formue gikk med til å slette gjelden.    
Folketelling 1801 - Fyllingen - Borgen:

Christopher Henningsen_abelset
Emte Olsdatr.
Christine Abelseth
Emte Nielsdatter_abelseth
Henning Abelseth

Folketelling 1801 - Fyllingen - Borgen: Christopher Henningsen_abelseth, 50 år,  Eier og beboer gaarden - holder tinget og hans kone Emte Olsdtr., 50 år, Bægges første ægteskab, Kirstine Abelseth, Deres datter, 22 år, Ugift. Her losjerte også Emte Nielsdatter_abelseth, 34 år, Enke af første ægteskab, Lever af vilkaar   og Henning Abelseth, Hendes søn, 10 år.       

Kilde: Digitalarkivet

Romsdals Skifteprot. 2 p. 322 1803 5/4

Peter Nicolay Møller
Maren Nagel
Henning Abelseth
Christopher Abelseth
Sognepræst Kielstrup
Prokurator Landmark

Romsdals Skifteprot. 2 p. 322 1803 5/4 Skiftesamling i afgl. Kjøbmand Peter Nicolay Møller og Hustru Maren Nagels Bo, hvor fremglagdes Skrivelse dat. 20/3 s.a. fra kjøbmand Hr. Henning Abelseth i Molde, hvori han tilbyder at ville betale til Boet 300 Rdlr. for den Gjeld hans Fader Christopher Abelseth er skyldig til det Møllerske Stervbo  og hvilket Tilbud antoges, Skrivelsen er saalydende:
Promemoria. Da jeg ved at min Fader skylder endel Penger til afgl. Hr. Petter N, Møllers og Hustru Maren Nagels Stervbo og det er enhver bekjendt at han ikke kan betale endog det allermindste af denne Gjeld, som en uvederhaftig Mand, da de faste Eiendomme ere pantsatte til Sognepræst Kielstrup og Prokurator Landmark, men om mulighed faa denne Sag paa bedste Maade afgjort, der for meg som Søn er meget graverende og ubehageligt, Tager jeg meg den Fridhed at byde de repekterte arvinger efter Fal. Hr. Møller og Hustru 300 Rdlr. for bemeldte Gjeld, hvilket Bud jeg haaber mine Herrer aksepterer, vel overbevisende om at det er meget usikkert for mig at faa mit Udlæg erstattet, men for at befrie mine Forældre for den yderste Mangel og Bettelstaven, vedgaar jeg dette Bud som ved min Hjemkomst fra Bergen, skal prompte vorde betalt, naar samme er approberet af høistærede Herrer, uagtet gj meget vel undseer at det Hele for meg er af Handerne.
Molde 26 Marti 1803    Ærbødigst Henning Abelseth

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprot. 2 p. 329

Christopher Abelset
Rose

Romsdals Skifteprot. 2 p. 329 ved Boets Indtægtsberegning siges at Christopher Abelsets Gjeld var 3556 Rd 11sk. hvoraf kun at erholde til ovennevnte 300 Rdlr. - og de af Roses Bo intet er mere at bekommen end allerede er indflydet, saa falder denne Fordring

 

Anetavle: 

Christopher Olsen Abelseth
(ca. 1690 - 22.08.1764)
Charlotte Amalie Møller 
(1692 - 1775)
Ole Honningdal Mette Rue
Henning Christophersen Abelseth
(12.12.1723 - 26.06.1774)
 Marthe Margrete Nagel (
ca 1735 - 15.11.1793)

Christopher  Henningsen Abelseth
(
06. september 1751- 1807)