Margrethe

Andersdatter

(Nedre Våge)

 

Gift med Michel Hanssøn Greve
a. Inger Margrethe
b. Else

 

Romsdals Tingbok 3 p. 88 : 1703 13/10

Michel Hanssøn Greve
Margreta Andersdatter
Morten Schultz

Romsdals Tingbok 3 p. 88 : 1703 13/10 Ting for Volds Ott. hvor publ. en af Sr. Michel Hanssøn Greve oc Kjereste Margreta Andersdatter underskreven Obligation til foged Morten Schultz. Dat. Waage 18/12 1701.

Kilde: Collin

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10

Michel Hanssøn Greve
Morten Schultz
Margreta Andersdatter
Fredrich Mæssel
Ludvig Iverson

Romsdal Tingprt. 3 p. 88 : 1703 23/10 Ting for Vaagø Ott. hvor publ. Sr. Michel Hanson Greves Obligation paa Capital 97 Rd. 2 ort 7 sk. afgiven til Foged Morten Schultz, for Capitalen er pantsat Waage og Øfre Waage i Volds Otting beliggende, sampt de Gaarder Aas og Setter i Vestnes Ott. - samme Obligation af hannem selv oc Kiereste Margrethe Andersdatter underskrevet oc forseglet, samt af Fredrich Mæssel og Ludvig Iverson til Vitterlighed underskriven. Dat. Waage dend 13/12 1701.

Kilde: Collin

Rumbsdals Jordebog  (Landkommisjonen 1661)

Gårdsnamn Wog pd. Mrkr. Bøkselrådig Otting
Maagensaas 18   Velb. Peder Vibis arffinger Romsdal otting
Mogensaas 18   Velb. Peder Vibis arffinger Romsdal otting
Breuig 3 Margrete i Wogøe Romsdal otting
Breuig 6   Velb. Obrist von Howen Romsdal otting
Breuig 6   Velb. Obrist von Houen Romsdal otting
Heen 2 1/2 Margrete i Wogøe bøksler 1 w 15 mrkr. Romsdal otting
Heen 2 Margrete i Wogøe Romsdal otting
Heen 1 Margrete i Vogue Romsdal otting
Heen 1 Margrete Woge bøksler 1 w 15 mrkr. Romsdal otting
Hatlen 2 1 Margrete i Vogøe Romsdal otting
Mieldwed 2 Margrete i Waage alle bruk Romsdal otting
Devold 2 Grøten prestbol Romsdal otting
Aag 1 Ole bøksler selv Romsdal otting
Horgiemb 1/2 6   iffuer Jensen Wessness Romsdal otting
Horgiemb 1 1/2 Margrete i Wogøe Romsdal otting
Horgiemb 1 2 1/2 Margrete i Vogøe Romsdal otting
Remmen 2 Margrete i Waage Romsdal otting
Remmen 1 Margrete i Waage Romsdal otting
Remmen 1 Margrete i Waage Romsdal otting
Allenes 2 Margrete i Waage Romsdal otting
Allenes 2 Margrete i Waage Romsdal otting
Almenes 1 Margrete i Wogøe Romsdal otting
Løngemb 2 Margrete i Woge Romsdal otting
Nedre Hofde 3 Margrete i Wogøe Voll otting
Offuerhofde 1 Velb. Obrist von Houen Voll otting
Offuerhofde 1 Velb. Obrist von Houen Voll otting
Wenaas 1 Margrette i Woge Voll otting
Wenaas Margrete i Woge Voll otting
Wenaas 1 2   Margrete i Woge Voll otting
Offuerwaage 5 6   Margrete i Wogøe Voll otting
Nedrewaage 3 1/2 Margrete. Margrete Andersdotter bruker. Ejer selff 3 1/2 woger Voll otting
Rechedal 3 Margrete i Wogøe Vestnes otting
Setter 1 Margrete i Voge Vestnes otting
Tilsammen 36 2