Hans 

Andersen

Molde

 


Gift med Kirsten

Trondhjem bys utliggerne 1683-1692 / nr. 1 Utliggerne i Romsdalen

Hanß Anderßen

Kilde: Tore H. Vigerust

 

Hans Anderssøn.

Hanss Anderss:, betalte 3 rdl i byskatten 1683

Hanß Anderßen, betalte 1 rdl i byskatten 1684

Hanß Anderßøn fattig, betalte rdl i byskatten 1685

Kilde: Tore H. Vigerust

Romsdals Tingprt. 2 p. 30 : 1685 18/? 

Joen Joensen
Hans Andersen
Jacob Ottes

Romsdals Tingprt. 2 p. 30 : 1685 18/? Ting for Fanne Ott, hvor Joen Joensen indstefnet Hans Andersen for 6 Rdlr. 16 sk. han til Jacob Ottes i Holland skal skyldig være. Hans Andersen mødte, saede sig ikke mere end 6 1/2 Rd skyldig er,  foregav han ikke noe til Betaling at vere ejende ; Joen Joensen paa sin Faders Vegne begjærede Dom til Execution  afsagt Hans Andersen har dj vedgaaede Halvsjette Rigsdaler at betale, indern 15 Dage, under Execution.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 56 : 1685

Hans Andersen
Olle Knudsen den yngre

Molde eiendom 97

Romsdals Tingprt. 2 p. 56 : Hans Andersens Skjøde til Olle Knudsen den yngre paa sine forrige iboende Hus og Grund inenfor Elven. Molde eiend. 97

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1694 8/2 

Kirsten Hans Andersen

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1694 8/2 for Kirsten Hans Andersens Gravferd i Kirkegaarden med Ligkigklædet - 2 ort og ved samme Aars Udgang : Refer hos Hans Andersen Snedker for  hans sal. Moders Gravsted i Kirkegaarden -- 16

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 34 : 1710 23/4

Hans Andersen

Molde Kirkes Regnskabsbog p. 34 : 1710 23/4 Hans Andersen Klocker for et Barn ved Kirkegaarden og Klockerne - 1o.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog : p. 37 1710 25/10 

Hans Andersen

Molde Kirkes Regnskabsbog : p. 37 1710 25/10 til Klocker Hans Andersen bemeldt den sædvanlige fornundte 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog : p. 37 1710 25/10

Hans Andersen

Molde Kirkes Regnskabsbog : p. 37 1710 25/10 betalt til Klocker Hans Andersen den sædvanllige forundte 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1711 10/10

Hans Andersen

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1711 10/10 til Klocker Hans Andersen den sædvanllige forundte 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1712 19/6 

Hans Andersen

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1712 19/6  til Klocker Hans Andersen den sædvanllige forundte 1 Rdlr.

Kilde: Collin

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1715 5/7

Hans Andersen

Molde Kirkes Regnskabsbog : 1715 5/7 (betalt) for Klocker Hans Andersens Kones Nedsættelse - - 1o.

Kilde: Collin

Romsdals Amts Kopibog No. 1 - 219Moldegd. dj. 23. Decmbr. 1717

Hans Andersen Molde
Erich Must

Romsdals Amts Kopibog No. 1 - 219b: "Hans Andersen Molde indgaf en Supplique, hvorudj han begjærer at saasom hand til forne har væfret en ædsvoren Borger til Trondhjem, og vonhaftig oaa Molde - og derudj mange Aar contribueret, at hannem da maatte tillades at søge nogen Hjelp hos got folk her udj Amtet - blev S... paakreven Sollicitanten |: hvis nu værende i Armod i stæden for forrige Velstand en hver desværre noksom er bekjendt :| rekommanderis til samtlige indbyggere  udj mit anfortroede Amt, at de hannem af skriftelig Medlidenhed vilde skjænke og forunde noget til Livets Ophold. Moldegd. dj. 23. Decmbr. 1717   Erich Must

KIlde: Collin