Jørgen

Andersen 

Skomager

 

Romsdals Skifteprt. N 5 p 40 : 1708 2/5

Lars Larsøn
Anne Pettersdatter
Petter Larssøn
Gertrud Larsdatter
Aage Odensøn Viderøe
Jørgen Andersen Skomager
Henning Pettersøn

Romsdals Skifteprt. N 5 p 40 : 1708 2/5 forsamlet paa Molde Ladeplads udj. afg. Lars Larsøns Hus for at holde Arvskifte mellem hans efterladte Kvinde Anne Pettersdatter og deres 2de Børn: Petter Larssøn og Gertrud Larsdatter = overværende som Enkens Lagværge Aage Odensøn Viderøe og som sat Værge for Børnene Jørgen Andersen Skomager.
- Registreret Sølv: 3 Bægere - vægtig 4 Lod 3 Qn.; 5 1/2 Lod; 4 Lod = 2-1-12 og 2-3-0 og 2 Rd.: 1 liden Brændevinsskaal 1 Lod 3 qn = 3 ort 12 sk. 4 skeer v. 1 Lod - 4-2-6.
- Husebygninger udj Boe fiskevær bestaaende af en liden Stue med Jefnt (?) Ofn og Kiøkken derhoes 1 Borrestue 2de smaa Boeder, 2de fiskesjaaer og 1 Nøst tilsammen 30 Rd.
- Deres Huser og Grunder paa Molde saasom en ny opbygget Stue med Loft, hvorudi en Jernkakelofn og anden Indredning af 1 Bord, 3 Stole, 1 Skab, 1 Sengested desligeste 1 liden gl. Stue med Jernkakkelofn 1 Stabur og 1 liden Bue samt 1 gl. Nøst med Søplads alt sammen paa frie Grund deres egen uden aarlig afgaaende leye tilsammen vurderet for - 74 Rdlr.
Formue tilsammen 193-3-12- deraf tilfalder Enken 96-3-18; Sønnen 64-2-8; Datteren 32-1-4;
Enken anviste og begjærede at maatte indføres hendes Broder Henning Pettersøns til hende udgifne Skjøde dateret Molde d. 29/5 1705 hvorudj hand tilstaar at have nødt og oppebaaret fuldkommen Betaling for en Broderlods Anpart udj deres forældres Huse og Grund herpaa Molde saavelsom Nøst med Søplads.
Enken udlagdes dend Halve Deel udj Huus og Grund paa Molde efter Registreringens Udvis - 37 Rdlr.: ald Huse biugninger udj Boe fiskevær ligeledes efter Registreringens Udvis - 30 Rdlr. - Sønnen udj Huset paa Molde - 24-2-16; Datteren udj Do. 12-1-8.
Børnene som endnu ere smaa og umyndige forbliver udi Moderens Enkestand under hendes egen Optugtelse og Underhold, og eftersom ingen fød Værge befindes som med de umyndiges Arvedel kan have opsigt, da er Jørgen Andersen Skomager dertil antagen.

Kilde: Collin

Molde 4/7 1718

Anders Iversen
Jørgen Andersen
Johan Robertsen Thue 

Molde eiendomme 50

Molde 4/7 1718 har Mons. Anders Ivers. og Jørgen Andersen underskrevet til Vitterlighed et Skjøde udstedt til Johan Robertsen Thue paa David ..... Grund. Se Molde eiendomme 50.

Kilde: Collin