Anna 

Catharina 

Nissen

Angell

født ca. 1635
Foreldre Marcus Nissen Angell og Catharina Hansdatter Jerne

 

 

Død ca. 1702

Povel Olsen
Oluf Povelsen
Jacob Castensen
Anna Catharina
Marcus Nissen
Povel Olsen hadde en kjøpmannsgård på Grundens vestside på Nordlandet i Lillefosen, like ved den senere Walland-eiendommen. Han begynte sin forretning her i 1690-årene, men overtok  etter århundreskiftet sin far, Oluf Povelsens, eiendom på Innlandet (Rechnereiendommen). Povel giftet seg med enken etter Jacob Castensen, Anna Catharina. Hun var datter av Marcus Nissen. Havna som Marcus Nissen hadde bebygd ble over tatt av Jacob Castensen., for så å bli overtatt av Povel Olsen da han giftet seg med hans enke.  

Kilde: O. A. Johnsen: Kristiansunds byhistorie