Asbjørn

Asbjørnsson


Gift med Geirthrud Sigleifsdatter

 

DN Nummer: 285.  Dato: 19 Mai 1343. Sted: Veö.   b.I s.226f

Benedikt
Geirthrud Sigleifsdatter
Asbjørn Asbjørnssøn
Erling Vidkunssøn
Juar Ottars son
Arne Stefansson

Diplomatarium Norvegicum 1343 19 Mai - nr. 285 - Veø bI s. 226f
Sammendrag: Benedikt, Prest til Korskirken i Veø, samt to Andre vidne, at Geirthrud Sigleifsdatter vedgik, at hendes Husbond Asbjørn Asbjørnssøn havde solgt Gaarden Sodger i Romsdalen til Hr Erling Vidkunssøn.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet

RN Nummer 627 Dato: 1343 mai 19 Sted: Veøy b. 5 s. 227

Benedikt
Juar Ottars son
Arne Stefansson
Geirthrud Sigleifsdatter
Asbjørn Asbjørnssøn
Erling Vidkunnsson

RN Nummer 627 Dato: 1343 mai 19 Sted: Veøy b. 5 s. 227
Regest: Vitnebrev om salg fra Benedikt, prest ved Korskirken i Veøy, Ivar Ottarsson og Arne Stefansson: De var samme dag i Bjarnegården i Veøy, da Gjertrud Sigleivsdatter vedgikk at hennes mann Asbjørn Asbjørnsson med hennes samtykke hadde solgt til herr Erling Vidkunnsson 6 øb og 15 penningbol i Sogge i Romsdal, og fått full betaling.

Kilde: Dokumentasjonsprosjektet