Maren

Severine

Aschenberg

Født 19.09.1795 i Mo i Telemarken
Foreldre: Sven Aschenberg og Gjertrud Pauline Lycke Junghans

Barn med Alexander Inum
a. Richard Nikolai f. 30.03.1818

 

Molde skifteprt. 2 pg. 72  -  Aar 1790 7/1

Peder Leth Øwre
Lauritz Aschenberg
Maren Severine Aschenberg
Maren Severine Hadsund
Svend Aschenberg
Henrik Petter Fasmer
Hans Thiis Møller.

 

Molde skifteprt. 2 pg. 72 : Peder Leth Øwre Byfogd i Molde og Bastian Friiis ........ Oberveyer og Maaler ... gjør vitterligt Aar 1790 7/1 indfandt vi os i Stervboet efter afdøde Tolder Lauritz Aschenberg her udj Molde by for efter hans gjenlevende Enke Madame Maren Severine Aschenbergs Forlangdende som Samfrænder at holde Skifte mellem hende og hende udj Ægteskab  med bemelte afgange Tolder Aschenberg avlede eneste Søn, Studiosus Svend Aschenberg 20 1/2 Aar gl. som fornærværende opholder sig  ved Akademiet i Kjøbenhavn - Enken hvade Bevilling at sidde i uskiftet Bo og derefter skifte med Samfrænden, dat: 14/1|0 1785 ; i Bevillingen kaldes hun Maren Severine Hadsund (I Erlandsens 1 p. 184 kaldes hun med Tilnavn Haslund), afg. Tolder Lauritz Aschenbergs efterleverske. - Enken deklarerede at have taget til Lagværge Kjøbmand Henrik Petter Fasmer og til Curator for Sønnen ansattes Hr. Hans Thiis Møller.
Boet eiede Gaarden Meeg i Fanne Otting, af Skyld 2 vog 2 pd med 'Bøxel og Landskyld - blev med Besætning af Hester, Kreaturer og alt videre til og underliggende Herigheder taxeret for 1000Rd., og Vaanegaard i Molde By saavelsom en ny oppbygget tollbod, hvoraf den halve del af Grunden tilhører blev under et taxeret for 1000 Rd. Boets Løsøre tax. for 600 Rd. tilsammen 2600 Rdr. - Enken vilde hverken gjøre Paastand om Vederlag for de Omkostninger, som til hans Studerings Fortsættelse siden Faderens Lod på ham er anvendt og heller ikke vil hun til Tab for Sønnen fordre hverken  Faderens Gave eler Begravelsesomkostning vederlag imod hendes afdøde Mand. - Enkens Lod 1300 Udlagdes Vaanbegaarden i Byen med Tolboden og halve den udj Grunden - Sønnens Lod 1300 udlgdes Gaarden Meeg.

Kilde:  Collin

Molde Kirkebog 1814 29/7

Jomfru Askenberg
Buch
Thomas Schelderup
P. N. Møller

Molde Kirkebog 1814 29/7 Jomfru Askenberg fadder til Buchs Barn sammen med Hr. Thomas Schelderup og Madame i ;1815 27/4 Fadder til P. N. Møllers Barn. 1816 21/11 Jomfru Aschenberg fadder til Byfogd ............ Barn.

Kilde:  Collin

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 22

Maren Severine
Thomas Schjelderup
Alexander Inum

VII A. Maren Severine opholdt sig som ung pike nogle aar hos sin farmor i Molde, der anden gang var gift med kjøpmand Thomas Schjelderup. Under sit ophold der blev hun forført av en skibskaptein Alexander Inum fra Newcastle i England og fik med ham et barn.

N. S. Magelsen: Familien Aschenberg med sidegreine (1927) s. 22

1801-telling for Moe Præstegaard i Moe, Bratsberg:

Svend Aschenberg
Giertrud Pauline Junghans Maren Severine
Frederiche Cathrine Thomine Elisabet

1801-telling for Moe Præstegaard i Moe, Bratsberg:
Svend Aschenberg, huusdader, 32 år, Sognepræst og hans kone Giertrud Pauline Junghans, 30 år, beggegift 1ste gang.
Deres børn: Maren Severine, 6 år, Frederiche Cathrine, 5 år og Thomine Elisabet, 1 år.

KIlde: Digitalarkivet