Helvig  

Assens

Født 1683 i Borgund, MR
Foreldre: Niels Pedersen Assens og Martha Jacobsdatter Dishington

Gift ca. 1708 med Christopher Christophersen Lossius (1679 - 1741)
a. Johan Christopher 
b. Anders Lorentz
c. Nils
d. Christopher 

Død 19.07.1752 i Rødven, Veøy.

Christopher Christophersen Lossius
Hedvig Nielsdatter Assens
Lossius, Christopher Christophersen. - F. 1679 i Kvikne. - Fenr. ved Trondhj. nasj. inf.regt.s Romsdalske komp. 3/6 1702. - Sek. lnt. ved samme komp. 1704. - Pr. lnt. ved samme komp. 11/11 1709. - Fra 1/7 1711 blev det opsatt to Trondhj. regt.er og L. blev da anbragt ved 2. Tronshj. nasj. inf.regt. - Kpt. ved dette regt. 28/12 1715. - Ved den nye hærordn. fra 15/8 1718 blev Romsdalske komp. overført fra 1. til 2. Trondhj. regt. og L. blev da chef for dette komp. - Obl.s. kar. 10/2 1738. - Avskjed 7/8 1739. - Død 1741 på sin eiendom Rødven i Veø sogn. - Gift med Hedvig Nielsdatter Assens fra Borgund i Søndmør, av slekten Dischington, f. 1683, død 1752.

Kilde: Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den noeske hærs officerer.

Niels Lossius
Christopher Christophersen Lossius
Helvig Nielsdatter Assens
Anna Christine Eeg
Børre Eeg
Anna Mortensdtr. Schultz
Niels Lossius. - F. ca. 1718 i Norge. - Sønn av obl. Christopher Christophersen Lossius og Hedvig Nielsdatter Assens. - Pr.lnt. ved 2. Trondhj. nasj. inf.regt.s Romsdalske komp. 5/11 1736. - Kpt. og chef for samme komp. 7/8 1739. - Tersmaj. 23/1 1760. - Sek. maj. 23/11 1763. - Hadde fremdelse Romsdalske komp. - Dimitert 1/7 1767 med pens., 262 rdl. 24 sk. årl. - Død 8/12 1790 som eier av den store gård Vestad på øya Sækken i Veø. - Gift 7/12 1740 med Anna Christine Eeg, f. ca. 1714, død 26/5 1800 på Vestad i Veø, datter av kammerråd og foged Børre Eeg til Gjemundsnæs i Vestnæs og Anna Mortensdtr. Schultz. De hadde 4 barn.

Kilde: Olai Ovenstad: Militærbiografier. Den norske hærs officerer.

Veø Kirkebog 1724 dom 1 p. Trint

Madm. Lossi 

Veø Kirkebog 1724 dom 1 p. Trint. Barnedaab i Røven Kirke hvor Madm. Lossi fadder.

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1735 29/6

Hr. Leganger
Andrea Heiberg
Danchert
Fru Lossius
Mad Kyns
Lars Barhoug
Svend Veblungsnes
 Danchert Danchertsen

Veø Kirkebog 1735 29/6 døbt gj (Hr. Leganger)  i Gryttens Kirke Hr. Andrea Heibergs Søn Danchert. tils. Fru Lossius, Mad Kyns, Hr. Lars Barhoug, Svend Veblungsnes, Danchert Danchertsen.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 179 : Veblungsnesset 9/1 1742

Niels Lossius
Hedevig Lossius

 

Romsdals Pantebog 2 p. 179 : Veblungsnesset 9/1 1742 "Kjendes gj undertegnede Capitain Niels Lossius og hermed for alle vitterlig:ret vitterlig Gjeld skyldig være til min kjære Moder Frue Obriste Lieutenantinde Hedevig Lossius den Summa 800 Rdlr. reisende sig af den mellen mig og min sal. Fader oprettedeContract og Accord til Fuldkommen Forsikring for denne mig forstrækte Summa pantsætter gj ermelte min Kjære Moder alle mine rørende og faste Eiendele og Effecter som gj nu ejer eller ejende vorder.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 183 : Ræven 10/3 1742

Helveg sal. Lossius
Børge Eeg
Capitaine Lossius

Romsdals Pantebog 2 p. 183 : Ræven 10/3 1742 pantsætter Helveg sal. Lossius til Foged Børge Eeg for laante 44 Rdlr sin Eiendoms gaard Ræven i Ræven Otting - ombedet sin k. Søn Capitaine Lossius at medunderskrive.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 193 : Ræven 15/9 1743

Helveg sal Oberstlieutnt. Lossii
Erik Røring
Kirstine Maria Røring

 

Romsdals Pantebog 2 p. 193 : Ræven 15/9 1743 pantsætter Helveg sal Oberstlieutnt. Lossii Efterleverske til Sognepræsten i Vedø Erik Røring og hans Søster Kirstine Maria Rørings Arvemidler - sin paaboende og eiende Gaarden Rødven etc.

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 7 p. 315 : 1743 4/12

Frue sal. ObristLieutenant Lossius

Romsdals Skifteprt. 7 p. 315 : 1743 4/12 Skifte paa Aandahl i Romsdals Otting - hvor Frue sal. Hr. ObristLieutenant Lossius skyldte  11 Rdlr.

Kilde: Collin

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Rødven 1/2 1745

Helveg sal. Lossius
Christopher Lossius
Niels Lossius
Børge Eeg

Romsdals Pantebog 2 p. 220 : Rødven 1/2 1745 sælger Helveg sal. Lossius til sin Kkære Søn Christopher Lossius Premierlietnt. Gaarden Rødven i Rødven Ott. skyld 2 pund 12 mrk. med Bøxel og Herlighed - og Bøxelraadighed over 2 pund mere med alle paastaaende Vaanehus og Bygning - ligeledes med samme Condition Gaarden Hammervold etc. for 300 Rdlr..
Medunderskrevet til Vitterlighed af hendes Søn Capitaine Niels Lossius og Foged Børge Eeg.

Kilde: Collin

Romsdal Skifteprt. 7 : p 502  : 1748 14/5

B. Eegs Hustru
Christopher Lossius
Frue Obriste Lieutenant sal. Lossius

Romsdal Skifteprt. 7 : p 502  : 1748 14/5 Skifte paa Gjermenes i Vestnæs Otting efter Foged B. Eegs Hustru hvor ført Boet til Indtægt "Hr. Lieutenant Christopher Lossius hans Revers af 26/4 1745 - 40 Rd."; - "paa Frue Obriste Lieutenant sal. Lossius Panteobligation af 10/3 1742 rester 15-2-6;

Kilde: Collin

Veø Kirkebog 1749 13/8

Christopher Lossius 
Christopher 
Helvig Assens
Obriste Lieutenant Lossius

Veø Kirkebog 1749 13/8 døbt i Rødven Kirke Lieutnt. Chritopher Lossius's Søn Christopher - blandt Fadderne Fru Helvig Assens sal. Obriste Lieutent Lossius Efterleverske.

Kilde: Collin

Veø Kirkeb. 1752 28/7

Hedevig Assens

Veø Kirkeb. 1752 28/7 nedsat i Wedø Kirke ObristeLieutenant Lossii Enke Frue Hedevig Assens som død af Alderdoms Svaghed 19/7 - 69 Aar gl.

Kilde: Collin