Nicolay

Astrup

fogd

 

17/1 1718

Nicolay Astrup

Foged i Søndmøre Nicolay Astrup, hans Skrivelse til Amtet dat. Spielkevig 17/1 1718 ang. Sigt- og Sagefaldet i Søndmør, der var skjænket Rechnæs Hospital.

Kilde: Collin

1722 9/1

Jørgen Høg
Hans Møller
Nicolay Astrup
Niels Schielderup.

1722 9/1 Amtmand beordret Jørgen Høg og Hans Møller oppgjøre mellem Fogden Nicolay Astrup og hans forrige Fuldmægtig Niels Schielderup.

Kilde: Collin