Joachim 

Ernst

Aussig

Født ca. 1715

Gift med Sofie Malene Mühlenport

Død ca. 1763 i Bud i Romsdal

Joachim Ernst Aussig

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

Aussig, Joachim Ernst. Toller i Molde 1753-58.

Kilde: Osv. I. Melbye: Tollere gjennom 300 år 1563 - 1886 Norsk slektshistorisk Forenings hjemmesider

1754

Aussig

Aussig nevnes som Tolder 1754.

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5

Claus Lund
Tolder Aussig
Andreas Bredal

Concordia

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5 Samling i Sr. Claus Lunds Bo pa Molde, hvor tolder Aussig fordrer Told af indført Varer med skipper Andreas Bredal fra St. Martin i Frankrig den 6/10 1756. Bredal førte Skibet Concordia hvoraf Lunds Bo eiede 1/4 Part 

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 88 : 1752 14/5

Morten Lyng
Tolder Aussig

Molde Skifteprt. 1 p. 88 : 1752 14/5 Auktion paa Molde efter sal. Morten Lyng, hvor Tolder Aussig kjøber.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 136 : 1752 20/11

Jacob Mortens. Schultz
kontrolør Ausig

Molde Skifteprt. 1 p. 136 : 1752 20/11 Auktion paa Molde efter sal. Jacob Mortens. Schultz, hvor kontrolør Ausig kjøber

Kilde: Collin

Veø Kirkeb. 1754 12/9

Andreas Moe
Riborg Margaretha Eeg
Jacob Johansen Schultz
Tolder Aussig

Veø Kirkeb. 1754 12/9 ægtevides paa Gjermenes Seigr. Andreas Mow Borger og Handelsmand  i Laurvigen  med Jomfru Riborg Margaretha Eeg - havde Kgl. Bevilling at hjemmevises uden foreg. Trolovelse og Lysning . Sp. Sengr, Jacob Johansen Schultz og Hr. Tolder Aussig paa Molde.

Kilde: Collin

1754 16/9

Rennie
Fyhn
J. E. Ausig

Conf. Rennie 1754 16/9 : et af controllør Fyhn til Rennie udstedt Skjøde som underskrevet til Vitterlighed af Tolder J. E. Ausig, som synes at have været Nabo til den i Skjødet afhendede Eiendom.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 85: Under Dato Molde 2/1 1756

Joachim Ernst Aussig
Bergitte Tønder 
Christian Nielsen
Svenborg Wendel
Peder Bille

Molde Skjød- og Pantebog I p. 85: Under Dato Molde 2/1 1756 har Joachim Ernst Aussig bestalter Tolder ved Molde Tolsted, " har paa Enken Bergitte Tønder Sal. Christian Nielsens Vegne overdraget Svenborg Wendel afg. Peder Billes Efterleverske Ølbryggeret og Øl Leveransen paa Molde : Se Seddel Ølbrygning m.m. til de Molde og Christiansund ankommende Fartøier.

Kilde: Collin

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5

Claus Lund
Tolder Aussig
Andreas Bredal

Concordia

Molde skifteprt. 1 p. 298 : 1757 24/5 Samling i Sr. Claus Lunds Bo pa Molde, hvor tolder Aussig fordrer Told af indført Varer med skipper Andreas Bredal fra St. Martin i Frankrig den 6/10 1756. Bredal førte Skibet Concordia hvoraf Lunds Bo eiede 1/4 Part 

Kilde: Collin

Romsdals Skifteprt. 8 p. 554 : 1758 13/6

Tolder Ausig 

Romsdals Skifteprt. 8 p. 554 : 1758 13/6 Skifte paa Vikene i Vaagø Oting hvor Sr. Tolder Ausig fordrer efter Dom af 12/8 1756. 8 Rd. 5.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 393 : 1760 1/3 

Sr. Cold
Inspektør Ausig

Molde Skifteprt. 1 p. 393 : 1760 1/3 Auktion i Bod efter Sr. Colds Bo, hvor Inspektør Ausig kjøber.

Kilde: Collin