Nils

Aagaard

 

1690 30/4

Nils Aagaard
Hans Frimandt

1690 30/4 Ting paa Gullen i Vaagø Otting hvor Fuldmægtigen Niels Agaard paa sin Principals Hans Frimandtz Vegne - etc. - se Aagaard.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 1 p. 55 1690 30/9

Nils Aagaard
Hans Frimand
Anders Hanssen Aas

Romsdals Tingbok 1 p. 55 1690 30/9 Ting paa Gullen i Vaagø, hvor Fuldmegtigen Nils Aagaard paa sin Pinsepal Hans Frimands Vegne havde ladet kalde for Retten forrige Landbunde Anders Hanssen Aas.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbog 1b p. 24 : 1691 1/10

Hans Jørgens. Castens
Niels Aagaard

Romsdals Tingbog 1b p. 24 : 1691 1/10 Ting for Vaage Otting hvortil Hans Jørgens. Castens fremholdt endel af Hustads Landbønder til at forklare hvad Gjeld de hannem endnu af bemelte Hustads Rettighed pligtig ere, forfalden, da hand samme Gods var betroet - og paa hvilket Gjelden) forbemelte Hans Jørgensen udj atsige Fuldmegtig over Hustad Gods Msr, Niels Aagaard nærværelse, et Tingvidne var begjerende.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 2 p.1 Hustad 30/9 1693

Nils Aasgaard

Romsdals Tingbok 2 p.1 Hustad 30/9 1693 var Nils Aasgaard ? ? på Johan Frimands Vegne - ? 1690 15/10. Se Hustadgodset.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 2 p. 36 1695 15/4

Johan Frimand
Niels Aagaard

Romsdals Tingbok 2 p. 36 1695 15/4 Skovbrugsforretning mellem Mallougaards Leilendinge og Kalsvig, Gule, Berset og Sundegaarder hvorpaa sidste Parts Vegne mødte deres Ombudsmand eller Jorddrotter - deriblant paa Sr. Johan Frimands Vegne hans fuldmegtig over Hustad Gaard og Gods Niels Aagaard.

Kilde: Collin

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1

Nils Aagaard
Johan Joens
Ouden Oudensen
Hans Hansen

Romsdals Tingprt. 2 p. 55 : 1696 14/1Ting for Vaage Otting hvor forkyndt Nils Aagaards fæsteseddel for Johan Joens. for 2de Grunder i Boe, den ene kaldes Ouden Oudensens Grund og den anden Sl. Hans Hansens Grund dj. Dato 28/2 1690.

Kilde: Collin 

Romsdals Tingbok 2 p. 73 1696 14/1

Niels Aagaard
Berte Nielsdatter

Romsdals Tingbok 2 p. 73 1696 14/1 Ting for Vaage Ott. hvor Fogden indstevnet Niels Aagaard og Berte Nielsdatter for ? hvilket de ikke benegtede - men lovede sine Bøder at erlegge, hvilket og ? at etterkommes efter Loven.

Kilde: Collin

Romsdals Tingbok 3 p. 95 1704 30/1

Hans Jørgensen Castens
Sevald Skorgen
Johan Frimand
Niels Aagaard

Romsdals Tingbok 3 p. 95 1704 30/1 Ting for Vestnes Ott. hvortil Hans Jørgensen Castens indstevnet Sevald Skorgen for resterende Gjeld til Sr. Johan Frimand efter Niels Aagaard.

Kilde: Collin