Michael 

Aalum 


Gift med Bergitha
a. Jacobea Kierstina

 

 

Molde Skifteprt. 1 p. 20 1750  2/4

Peder Larsøn Kronborg Bager
Elisabeth Kielstrup
Lars Pedersøn Kronborg
Mads Widerøe
Jacob Andreas Eeg
Lars Scheen
Michael Aalum

 

Molde Skifteprt. 1 p. 20 1750 2/4 Skifte paa Molde efter Sal. Peder Larsøn Kronborg Bager mellem hans efterladte Enke Elisabeth Kielstrup og deres ene efterladte Søn  Lars Pedersøn Kronborg.
Tilstede Enken med sin Lagværge Sr. Mads Widerøe.
Boets Huus med alt mur og nagelfast tilligemed Grunden taxeredes til 200 Rd., som ved Auktion udbragtes til 300 Rd.
Boets Formue 315 Rd., som udlagdes til Fogden Sr. Jacob Andreas Eeg for hans Fordring efter Panteobligation, hvorudj er pantsat baade Huset og de øvrige Eiendele.
Lars Scheen udj Christiansund fordrer for 1 td. Hvete - 4 Rd.; Michael Aalum for Udlæg til Begravelsen efter Regning - 8-1-8;
Enken Elisabeth sal. Kronborg har under Dato Molde 27/11 1750 gaaet fra Arv og Gjeld og siger hun ved den Anledning: "Som min Mand Peder Larsøn Kronborg ved Døden er afg. og har efterladt mig i en megen slet og gjældbunden Tilstand, hvilke slætte Omstendigheder ogsaa tvang os at begive os at begive os fra Trondhjem hid til Molde i Tanke at søge vor Lykke til Gjeldens afbetaling" etc.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 p. 21 1750 4/4

Bager Kronborg
Michael Aalum

Molde Skifteprt. 1 p. 21 1750 4/4 Skifte paa Molde efter Sal. Bager Kronborg, hvor Michael Aalum fordrer for ulagt for Begravelsen 8 - 1 - 8.

Kilde: Collin

1752 5/2

Blix
Michal Aalum

Cfr. under Blix Michal Aalums skjøde paa Hus og Grund 1752 5/2

Kilde: Collin

1752 29/11

Michael Aalum
Jacob Morten Schultz

1752 29/11 Michael Aalum Kjøber ved Auktion efter Mr. Jacob Morten Schultz

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 1 s. 204 1756 10/5

Madame Bergetha
Michael Allum
Jacobea Kierstina Allum

Molde Skifteprt. 1 s. 204 1756 10/5 komparerede og tilligemed ? i Stervboet etter afgl. Madame Bergetha mellem hennes gjenl. Mand Sr. Michael Allum og deres sammenavlede Barn Jacobea Kierstina Allum gl. 5 aar formynder for hende blev Faderen. Registreret 2 Sølvskeer paa 5 Lod a 2-2-2. 1 liten Barnesølvske a 2-8, 6 sølvtheskeer a 4 3 Lod - 1 - 2, 1 Sølv Sukkerknibe a 1 1/2 Lod a 3. og Stuehusene, som de nu forefindes med tilhørende Grund taxeret for 220 rd.. 2/3 Part udj et Nøst uden Grund - 10. Boets Midler 318-2-22. Gjeld i ? 215 - 2, hver Arving 51-2-0.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 101. Under Dato Molde 27/6 1758

Michael Aalum
Erich Andreas  Metzler

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 101. Under Dato Molde 27/6 1758 har Michael Aalum til velegtbare Sgr. Erich Andreas  Metzler skjødet fra sig, hustru og vore Barn  og mine bedste Huser  paa Molde med den dertil hørende Grund efter den Indhengning som nu forefindes: Metzler for samme betalt 300 Rdlr. - og bliver fremdeles til Molde Gaards eiere efter gammel Vedtægt at betale kjendelse af fornævnte Grund aarlig 2 ort danske.

Kilde: Collin

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 133: Molde 16/4 1762

Michael Aalum
Peder Olsen Molde

Molde Skjøde- og Pantebog I p. 133: Molde 16/4 1762 har Michael Aalum solgt og skjødet til Peder Olsen Molde 2/3 parter i et Baadnøst mig fore dem tilhørende og  paa Moldegaards Eiendomsgrund bestaaende for 7 rdr.

Kilde: Collin

Molde Skifteprot. 1 p. 686 1768 16/5

Daniel Stephensen
Michel Aalum

Molde Skifteprot. 1 p. 686 1768 16/5 Skifte paa Molde efter. Sr. Daniel Stephensen hvor Michel Aalum  skyldte 23 - 1 - 3.

Kilde: Collin

Molde Skifteprt. 2 p. 3 1786 15/4

Lange
Michel Aalum

Molde Skifteprt. 2 p. 3 1786 15/4 Samling i Langes Bo paa Molde, hvortil Michel Aalum skylder 1 rd. pg. 40 boende paa Søndmør 30/1 1788 havde ei betalt.

Kilde: Collin